Wiara

Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego – Lekcja Ósma

Lekcja: Ósma

Część: I – Prawdy, które pozostawił nam Pan Jezus

Temat: Skład Apostolski

Zagadnienie: Grzech pieroworodny

 1. Jakimi stworzył Pan Bóg Adama i Ewę? (1)

Pan Bóg stworzył Adama i Ewę świętymi i szczęśliwymi

 1. Jakie życie dał Pan Bóg Adamowi i Ewie? (2)

Pan Bóg dał dwa życia Adami i Ewie:

 • życie przyrodzone, łączące ich duszę z ciałem
 • życie nadprzyrodzone, łączące duszę ich z trzema Osobami Boskimi
 1. Czy Adam i Ewa otrzymali jeszcze inne dary nadzwyczajne? (3)

Adam i Ewa otrzymali jeszcze inne nadzwyczajne dary, a mianowicie: nie byli skłonni do grzechu i nie mieli ani cierpieć, ani umrzeć

Uwaga – Adam i Ewa posiadali także rozległą wiedzę

 1. Pod jakimi warunkami mieli Adam i Ewa pozostać świętymi i szczęśliwymi? (3)

Adam i Ewa mieli pozostać świętymi i szczęśliwymi pod warunkiem, że będą posłuszni Bogu

 1. Czy Adam i Ewa pozostali posłuszni Bogu? (1)

Nie, Adam i Ewa nie pozostali posłuszni Bogu, lecz oszukani przez szatana zgrzeszyli nieposłuszeństwem

 1. Co Adam i Ewa stracili przez swe nieposłuszeństwo Bogu? (3)

Przez swe nieposłuszeństwo Bogu, Adam i Ewa utracili życie, które miało ich doprowadzić do nieba: zostali skazani na cierpienie i śmierć, oraz stali się skłonnymi do grzechu

 1. Czy grzech Adama przeszedł na jego potomstwo? (2)

Tak, grzech Adama przeszedł na wszystkich jego potomków, którzy się rodzą pozbawieni łaski i dotknięci tym samy nieszczęściem, co Adam

 1. Jak nazywa się ten stan, w którymi przychodzą na świat wszyscy ludzie od czasów Adama (1)

Ten stan, w którym wszyscy ludzie od czasów Adama przychodzą na świat, nazywa się grzechem pierworodnym

 1. Czy Najświętsza Panna Maryja została zachowana od grzechu pierworodnego? (2)

Tak, Najświętsza Panna Maryja została zachowana od grzechu pierworodnego. Mówimy o niej, że została Ona bez grzechu poczęta

Uwaga – Aby uczcić ten szczególny przywilej dany Najświętszej Maryi Pannie, obchodzimy corocznie święto Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej w dniu 8 grudnia

 

Stopnie kursów:

elementarny – oznaczony (1)

średni – oznaczony (2)

wyższy – oznaczony (3)

Kurs elementarny obejmuje tylko pytania oznaczone (1), kurs średni pytania oznaczone (1) i (2), zaś kurs wyższy – całość czyli pytania oznaczone (1), (2), (3).

Foto:  Internet Archive Book Images via Foter.com / No known copyright restrictions

O autorze

Dominik Łypczak

Żonaty, ojciec piątki dzieci. Na co dzień pracuje jako inżynier, po godzinach pasjonat żywotów świętych Kościoła Katolickiego.

Leave a Reply

%d bloggers like this: