Wiara

Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego – Lekcja Piąta

Lekcja: Piąta

Część: I – Prawdy, które pozostawił nam Pan Jezus

Temat: Skład Apostolski

Zagadnienie: Tajemnica Trójcy Przenajświętszej

  1. Co to jest tajemnica Trójcy Przenajświętszej? (1)

Tajemnica Trójcy Przenajświętszej jest to prawda wiary o jednym Bogu w trzech Osobach równych, lecz odrębnych

  1. Które są trzy Osoby Trójcy Przenajświętszej? (1)

Trzy osoby Trójcy Przenajświętszej są: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty

  1. Czy każda z tych trzech Osób Trójcy Przenajświętszej jest Bogiem? (3)

Tak, Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem i Duch Święty jest Bogiem

  1. Czy Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty są trzema osobnymi Bogami? (3)

Nie, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty nie są trzema osobnymi Bogami, ale jednym i tym samym Bogiem

  1. Dlaczego Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty są jednym i tym samym Bogiem? (3)

Bóg Ojciec, Syn Boży i Duchy Święty są jednym i tym samym Bogiem, gdyż posiadają jedną i tę samą naturę Boską

Uwaga – Wszystkie trzy Osoby Boskie posiadają zatem ten sam rozum, tę samą wolę i tę samą miłość

  1. Czy te trzy Osoby Boskie są Sobie równe we wszystkim? (3)

Tak, te trzy Osoby Boskie są równe Sobie we wszystkim, ponieważ będąc jednym i tym samym Bogiem, posiadają te same doskonałości

  1. Kto nam objawił tajemnicę Trójcy Przenajświętszej? (2)

Jezus Chrystus objawił nam tajemnice Trójcy Przenajświętszej

 

Stopnie kursów:

elementarny – oznaczony (1)

średni – oznaczony (2)

wyższy – oznaczony (3)

Kurs elementarny obejmuje tylko pytania oznaczone (1), kurs średni pytania oznaczone (1) i (2), zaś kurs wyższy – całość czyli pytania oznaczone (1), (2), (3).

Źródło: „Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego”, z oryginału francuskiego przełożył i przystosował do potrzeb dziecka polskiego ks. N. Turulski, Nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas” w Londynie, 1963

Foto:  romana klee via Foter.com / CC BY-SA

O autorze

Dominik Łypczak

Żonaty, ojciec piątki dzieci. Na co dzień pracuje jako inżynier, po godzinach pasjonat żywotów świętych Kościoła Katolickiego.

Leave a Reply

%d bloggers like this: