Wiara

Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego – Lekcja Pierwsza

Lekcja: Pierwsza

Część: I – Prawdy, które pozostawił nam Pan Jezus

Temat: Skład Apostolski

Zagadnienie: Wprowadzenie

 1. W jakie prawdy powinniście wierzyć? (2)

Powinienem wierzyć w te prawdy, które objawił Pan Jezus i których naucza przez swój Kościół

 1. Dlaczego powinniście wierzyć w prawdy, których naucza Kościół? (3)

Powinienem wierzyć w prawdy, których naucza Kościół, gdyż podał je nam sam Chrystus, który nie może się mylić ani wprowadzić nas w błąd

 1. Gdzie znajdziecie główne prawdy, które Pan Jezus nam objawił (2)

Główne prawdy, objawione przez Pana Jezusa znajdziemy w Składzie Apostolskim

 1. Kim byli Apostołowie? (3)

Apostołami nazywamy dwunastu ludzi, wybranych przez Pana Jezusa, aby głosili Jego naukę i prowadzili dalej zaczęte przez Niego dzieło.

 1. Odmów Skład Apostolski (1)
 • Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi;
 • i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego;
 • który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny;
 • umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion;
 • zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał;
 • wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca Wszechmogącego;
 • stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
 • Wierzę w Ducha Świętego;
 • święty Kościół powszechny, świętych obcowanie;
 • grzechów odpuszczenie;
 • ciała zmartwychwstanie;
 • żywot wieczny. Amen

 

Stopnie kursów:

elementarny – oznaczony (1)

średni – oznaczony (2)

wyższy – oznaczony (3)

Kurs elementarny obejmuje tylko pytania oznaczone (1), kurs średni pytania oznaczone (1) i (2), zaś kurs wyższy – całość czyli pytania oznaczone (1), (2), (3).

Źródło: „Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego”, z oryginału francuskiego przełożył i przystosował do potrzeb dziecka polskiego ks. N. Turulski, Nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas” w Londynie, 1963

Foto: Waiting For The Word via Foter.com / CC BY

O autorze

Dominik Łypczak

Żonaty, ojciec piątki dzieci. Na co dzień pracuje jako inżynier, po godzinach pasjonat żywotów świętych Kościoła Katolickiego.

Leave a Reply

%d bloggers like this: