Wiara

Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego – Lekcja Siedemnasta

Lekcja:  Siedemnasta

Część: I – Prawdy, które pozostawił nam Pan Jezus

Temat: Skład Apostolski

Zagadnienie:  Duch Święty – Artykuł ósmy  Składu Apostolskiego „…Wierzę w Ducha Świętego …”

  1. Kim jest Duch Święty? (1)

Duch Święty jest trzecią Osobą Trójcy Przenajświętszej, równą we wszystkim Bogu Ojcu i Synowi Bożemu

Uwaga – Jezus Chrystus objawił nam, że istnieje Duch Święty i że działa On w duszach ludzkich i w Kościele

  1. Czy Duch Święty widzialnie zstąpił na ziemię? (1)

Tak, Duch Święty zstąpił na ziemię widzialnie pod postacią gołębicy w dzień chrztu Pana Jezusa; a pod postacią ognistych języków zstąpił na Apostołów w dzień Zielonych Świąt

  1. Co sprawił Duch Święty w duszach Apostołów? (2)

Duch Święty oświeci umysły Apostołów i napełnił ich męstwem w głoszeniu Ewangelii i szerzeniu na świecie Kościoła Chrystusowego

  1. Co sprawia Duch Święty w Kościele? (2)

Duch Święty zachowuje Kościół od błędów, kieruje nim, uświęca go i wspomaga w jego walkach

  1. Jakie skutki wywiera Duch Święty przychodząc do duszy naszej? (2)

Duch Święty przychodząc do duszy naszej, daje nam życie nadprzyrodzone i przebywa w nas, by nam pomóc w pełnieniu dobrych uczynków i w unikaniu złych

Stopnie kursów:

elementarny – oznaczony (1)

średni – oznaczony (2)

wyższy – oznaczony (3)

Kurs elementarny obejmuje tylko pytania oznaczone (1), kurs średni pytania oznaczone (1) i (2), zaś kurs wyższy – całość czyli pytania oznaczone (1), (2), (3).

Źródło: „Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego”, z oryginału francuskiego przełożył i przystosował do potrzeb dziecka polskiego ks. N. Turulski, Nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas” w Londynie, 1963

Foto: Waiting For The Word via Foter.com / CC BY

O autorze

Dominik Łypczak

Żonaty, ojciec piątki dzieci. Na co dzień pracuje jako inżynier, po godzinach pasjonat żywotów świętych Kościoła Katolickiego.

Leave a Reply

%d bloggers like this: