Wiara

Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego – Lekcja Siódma

Lekcja: Siódma

Część: I – Prawdy, które pozostawił nam Pan Jezus

Temat: Skład Apostolski

Zagadnienie: Stworzenie człowieka

  1. Kim jest człowiek? (1)

Człowiek jest istotą rozumną, złożoną z duszy i ciała

  1. Co to jest dusza? (1)

Dusza jest duchem nieśmiertelnym, którego Pan Bóg stworzył na swoje podobieństwo i połączył go z ciałem

  1. Skąd wiesz, że posiadasz duszę? (3)

Że posiadam duszę wiem stąd, że bez duszy nie mógłbym ani myśleć, ani wnioskować, ani chcieć

Uwaga – Nie posiadasz niczego cenniejszego od swej duszy. Pan Jezus powiedział: „Bo co za pożytek człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej poniósł szkodę” (Mt.16,26)

  1. W jakim celu stworzył nas Pan Bóg? (1)

Pan Bóg stworzył nas po to, abyśmy Go poznali, miłowali Go i Jemu służyli, jak Ojcu i w ten sposób zasłużyli sobie na szczęście w niebie

  1. Kto był pierwszym człowiekiem i kto pierwszą niewiastą? (1)

Pierwszym człowiekiem był Adam, a pierwszą niewiastą byłą Ewa. Adam i Ewa są pierwszymi rodzicami

Stopnie kursów:

elementarny – oznaczony (1)

średni – oznaczony (2)

wyższy – oznaczony (3)

Kurs elementarny obejmuje tylko pytania oznaczone (1), kurs średni pytania oznaczone (1) i (2), zaś kurs wyższy – całość czyli pytania oznaczone (1), (2), (3).

Źródło: „Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego”, z oryginału francuskiego przełożył i przystosował do potrzeb dziecka polskiego ks. N. Turulski, Nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas” w Londynie, 1963

Foto: bengal*foam via Foter.com / CC BY-ND

O autorze

Dominik Łypczak

Żonaty, ojciec piątki dzieci. Na co dzień pracuje jako inżynier, po godzinach pasjonat żywotów świętych Kościoła Katolickiego.

Leave a Reply

%d bloggers like this: