Wiara

Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego – Lekcja Trzecia

Lekcja: Trzecia

Część: I – Prawdy, które pozostawił nam Pan Jezus

Temat: Skład Apostolski

Zagadnienie: Istota i przymioty Boga

  1. Dlaczego mówicie, że Pan Bóg jest duchem? (3)

Mówię, że Pan Bóg jest duchem, gdyż nie ma On ciała i ponieważ nie można Go widzieć ani dotknąć

  1. Dlaczego mówicie, że Pan Bóg jest wieczny? (3)

Mówię, że Pan Bóg jest wieczny, gdyż zawsze był, zawsze jest i zawsze będzie

  1. Dlaczego mówicie, że Pan Bóg jest nieskończenie doskonały? (3)

Mówię, że Pan Bóg jest nieskończenie doskonały, ponieważ posiada On wszystkie doskonałości i te Jego doskonałości nie mają granic

  1. Dlaczego mówicie, że Pan Bóg jest Stworzycielem i Panem wszystkich rzeczy [2]

Mówię, że Pan Bóg jest Stworzycielem i Panem wszystkich rzeczy, bo z niczego uczynił wszystko co istnieje i ponieważ wszystko do Niego należy

  1. Jak Pan Jezus każe nam nazywać Boga? (1)

Pan Jezus każe nam nazywać Boga naszym Ojcem: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie…”

  1. Czy Pan Bóg jest dobry i czy stara się o swe stworzenia? (2)

Tak, Pan Bóg jest dobry i stara się o wszystkie swoje stworzenia, zachowuje je i kieruje nimi przez swą Opatrzność.

Uwaga – Troskę, jaką Pan Bóg otacza swe stworzenia, nazywamy Opatrznością Bożą. Pan Jezus opowiada w Ewangelii: „Ptaki niebieskie nie sieją, ani żną, nie zbierają do gumien a Ojciec Niebieski je żywi. Czyż nie ma większego powodu, aby bardziej troszczył się o was”

  1. Gdzie znajduje się Pan Bóg? (1)

Pan Bóg znajduje się wszędzie, w niebie, na ziemi i na każdym miejscu

  1. Czy Pan Bóg widzi wszystko? (1)

Tak, Pan Bóg widzi wszystko: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość; widzi wszystko co czynię i wie wszystko co myślę

Stopnie kursów:

elementarny – oznaczony (1)

średni – oznaczony (2)

wyższy – oznaczony (3)

Kurs elementarny obejmuje tylko pytania oznaczone (1), kurs średni pytania oznaczone (1) i (2), zaś kurs wyższy – całość czyli pytania oznaczone (1), (2), (3).

Źródło: „Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego”, z oryginału francuskiego przełożył i przystosował do potrzeb dziecka polskiego ks. N. Turulski, Nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas” w Londynie, 1963

Foto: Waiting For The Word via Foter.com / CC BY

O autorze

Dominik Łypczak

Żonaty, ojciec piątki dzieci. Na co dzień pracuje jako inżynier, po godzinach pasjonat żywotów świętych Kościoła Katolickiego.

Leave a Reply

%d bloggers like this: