Wiara

Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego – Lekcja Trzynasta

Lekcja:  Trzynasta

Część: I – Prawdy, które pozostawił nam Pan Jezus

Temat: Skład Apostolski

Zagadnienie:  JEZUS CHRYSTUS JEST BOGIEM – Pan Jezus swymi cudami i przepowiedniami udowodnił, że jest Bogiem

  1. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest Bogiem? (2)

Że Pan Jezus jest Bogiem, wiemy stąd, że sam o tym wyraźnie mówił i to udowodnił

  1. W jaki sposób udowodnił Pan Jezus, że jest Bogiem? (1)

Pan Jezus udowodnił, że jest Bogiem, ponieważ wykazał, że na Nim spełniło się wszystko, co przepowiedzieli prorocy, i ponieważ sam czynił liczne cuda

  1. Co to jest proroctwo? (3)

Proroctwem nazywamy przepowiedzenie zdarzenia przyszłego, które znać może tylko sam Bóg

  1. Czy Pan Jezus wypowiedział wiele proroctw? (3)

Tak, Pan Jezus wiele razy przepowiedział przyszłość: swą mękę, śmierć i zmartwychwstanie, zburzenie Jerozolimy, prześladowania i tryumfy Kościoła

  1. Co to jest cud? (3)

Cud jest to wydarzenie nadzwyczajne, które może być dokonane jedynie mocą Bożą

  1. Czy Pan Jezus dokonał wielu cudów? (2)

Tak, Pan Jezus dokonał wielu cudów: rozmnożył chleb, uspokoił burzę, wypędzał czarty, uzdrawiał chorych, wskrzeszał zmarłych

  1. Jaki był największy cud Pan Jezusa? (1)

Największym cudem Pana Jezusa było Jego własne Zmartwychwstanie. Jest ono najpełniejszym dowodem, że jest On Bogiem

  1. W jaki sposób proroctwa i cuda dowodzą, że Pan Jezus jest Bogiem? (3)

Proroctwa i cuda dowodzą, że Pan Jezus jest Bogiem, gdyż czynił On je własną mocą, a tylko sam Bóg mógł ich dokonać

Stopnie kursów:

elementarny – oznaczony (1)

średni – oznaczony (2)

wyższy – oznaczony (3)

Kurs elementarny obejmuje tylko pytania oznaczone (1), kurs średni pytania oznaczone (1) i (2), zaś kurs wyższy – całość czyli pytania oznaczone (1), (2), (3).

Źródło: „Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego”, z oryginału francuskiego przełożył i przystosował do potrzeb dziecka polskiego ks. N. Turulski, Nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas” w Londynie, 1963

Foto: GloryandArmor.com

O autorze

Dominik Łypczak

Żonaty, ojciec piątki dzieci. Na co dzień pracuje jako inżynier, po godzinach pasjonat żywotów świętych Kościoła Katolickiego.

Leave a Reply

%d bloggers like this: