Wiara

Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego – Lekcja wstępna

Lekcja: Wstępna

Część: Wstęp

Temat: CHRZEŚCIJANIN – KATOLIK

Zagadnienie: Wprowadzenie

  1. Jaką religię wyznajecie? (2)

Wyznaję religię katolicką

  1. Kto jest założycielem religii katolickiej? (2)

Założycielem religii katolickiej jest Jezus Chrystus

  1. Dlaczego jesteście chrześcijanami? (3)

Chrześcijaninem jestem dlatego, że przez Chrzest stałem się uczniem i bratem Pana Jezusa.

  1. Dlaczego nazywacie się katolikami? (3)

Nazywam się katolikiem, gdyż jestem dzieckiem Kościoła katolickiego

  1. Gdzie znajdziecie główne prawdy wiary? (3)

Główne zasady wiary katolickiej znajdę w książeczce zwanej katechizmem.

  1. Co zawiera katechizm? (2)

Katechizm zawiera:

  • Prawdy, które objawił nam Pan Jezus
  • Pomoce, które Pan Jezus nam zapewnił
  • Przykazania, które nam Pan Jezus dał

Stopnie kursów:

elementarny – oznaczony (1)

średni – oznaczony (2)

wyższy – oznaczony (3)

Kurs elementarny obejmuje tylko pytania oznaczone (1), kurs średni pytania oznaczone (1) i (2), zaś kurs wyższy – całość czyli pytania oznaczone (1), (2), (3).

Źródło: „Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego”, z oryginału francuskiego przełożył i przystosował do potrzeb dziecka polskiego ks. N. Turulski, Nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas” w Londynie, 1963

Foto: Photo credit: Waiting For The Word via Foter.com / CC BY

O autorze

Dominik Łypczak

Żonaty, ojciec piątki dzieci. Na co dzień pracuje jako inżynier, po godzinach pasjonat żywotów świętych Kościoła Katolickiego.

Leave a Reply

%d bloggers like this: