Wiara

Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego – zapowiedź

Jakiś czas temu nabyłem w ciemno, sugerując się tylko tytułem „Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego”. Jak się okazało, jest to wydany zaraz po II wojnie światowej przez księży kanoników Quinet’a i Boyer’a, katechizm dla diecezji francuskich. Tak naprawdę jest to wydanie wspominanego katechizmu przystosowane dla potrzeb polskiego dziecka. Przystosowania tego dokonał ks. N. Turulski, a katechizm, który mam w posiadaniu wydany został przez Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas” w Londynie.

Katechizmów przygotowanych dla dzieci można obecnie spotkać wiele. Jednak ten, urzekł mnie swoją prostotą co do treści oraz praktycznym i przejrzystym podejściem do prezentacji kolejnych zagadnień.

Otóż Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego składa się z trzech głównych części:

  1. Prawdy, które pozostawił nam Pan Jezus
  2. Pomoce, które nam Pan Jezus przygotował
  3. Przykazania, które nam dał Jezus Chrystus

Części te zawierają kolejne lekcje, w których znajdują się pytania. Pytania podzielone są na trzy stopnie kursów: elementarny – oznaczony (1), średni – oznaczony (2) i wyższy – oznaczony (3). Kurs elementarny obejmuje tylko pytania oznaczone (1), kurs średni pytania oznaczone (1) i (2), zaś kurs wyższy – całość, czyli pytania oznaczone (1), (2), (3).

Każdy rozdział rozpoczyna się krótkim opowiadaniem zaczerpniętym  z Ewangelii, które wprowadza dziecko w materiał z danej lekcji. Po nim następuje zazwyczaj kilka zwięzłych pytań (odpowiednio oznaczonych co do kursu). Ponad to do lekcji dołączone są:

– zastosowanie „Dla mego życia” – połączenie lekcji z życiem dziecka,
– „Modlitwa” odnosząca się w treści do zastosowania prezentowanej nauki,
– „Słowo Boże” – tekst Pisma świętego,
Oraz rysunek pouczający i łączący wyłożony materiał w jedną całość.

Na końcu lekcji znajdują się trzy krótkie sekcje:

  1. Liturgia – krótki opis liturgiczny związany z materiałem lekcji,
  2. Zadanie – bazujące na przyswojonej nauce,
  3. Praca – wskazanie dla dalszej, już samodzielnej pracy związanej z omawianą tematyką

Zwłaszcza dwie ostatnie sekcje są naturalną kontynuacją nauki katechizmu w domu.

Uznając tenże Katechizm za niezwykle wartościowy pozwolę sobie prezentować pytania dołączone do lekcji na łamach portalu wRodzinie.pl. Ich treść będzie dosłownym przytoczenie z tegoż katechizmu. Mając świadomość pewnych anachronizmów w nim zawartych (powstał prawie 70 lat temu) decyduję się jednak na wierne oddanie treści, tak jak ułożyli ją autorzy i polski tłumacz. Mimo upływu lat prawdy naszej Świętej Wiary nie zmieniły się, więc jestem przekonany, że nauki zawarte w Katechizmie Katolickim Dziecka Polskiego będą wartościowe dla dzieci polskich również i dziś.

Rozpoczynając od 1. września – w każdy czwartek i poniedziałek ukazywać się będzie jedna lekcja (a dokładniej pytania z danej lekcji).

Serdecznie zapraszam do lektury, nauki i refleksji – zarówno dzieci jaki i dorosłych.

O autorze

Dominik Łypczak

Żonaty, ojciec piątki dzieci. Na co dzień pracuje jako inżynier, po godzinach pasjonat żywotów świętych Kościoła Katolickiego.

Leave a Reply

%d bloggers like this: