Społeczeństwo

Kombatanci przeciw konwencji przemocowej

„Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej” jeszcze w tym miesiącu trafi na biurko prezydenta Bronisława Komorowskiego. To on zdecyduje, czy konwencja wejdzie w życie w Polsce. W zeszłym tygodniu za jej ratyfikacją opowiedział się Senat RP głosami Platformy Obywatelskiej.

Tymczasem sprzeciw wobec konwencji wyrażają także środowiska akowskie i kombatanckie. – Weterani Armii Krajowej, którzy jako świadkowie historii obserwowali zbrodnicze działania totalitaryzmów XX wieku, są szczególnie wyczuleni na wszelkie przejawy społecznej inżynierii, także tej wprowadzanej drogą parlamentarną – mówił na falach Radia Wnet Łucjan Sokołowski, sekretarz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i dodał: – Dlatego dziś apelują do prezydenta o niepodpisywanie ustawy wprowadzającej konwencję do polskiego prawa. Warto posłuchać ich głosu.

Sokołowski podkreślał też, że w polskim prawie od szeregu lat funkcjonują regulacje zapobiegające każdej przemocy, również przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. – Ta konwencja pod tym względem nic nowego nie wnosi. Jedyną nowością, jest wprowadzenie obcego polskiemu prawu, tradycji i kulturze pojęcia płci społeczno-kulturowej – mówił sekretarz ŚZŻAK.

Na stronie citizengo.org trwa zbieranie podpisów poparcia dla prezydenckiego weta wobec przemocowej konwencji Rady Europy:
http://www.citizengo.org/pl/19778-poparcie-dla-prezydenckiego-weta-wobec-przemocowej-konwencji-rady-europy

O autorze

Dominik Jabs

Jestem legendą.

Leave a Reply

%d bloggers like this: