Małżeństwo

O Miłości wartej obrączek

Książka ks. Roberta Skrzypczaka Miłość warta obrączek porusza temat małżeństwa w świetle teologii i historii.

Dowiemy się z niej, jak na przestrzeni dziejów zmieniało się podejście do definicji małżeństwa, do ceremonii zaślubin i do seksualności małżonków. Ks. Robert Skrzypczak przekazuje czytelnikowi współczesną wiedzę o tym, w jaki sposób małżeństwo jest powiązane z Bogiem, w jaki sposób miłość małżeńska wskazuje na Boga i jego miłość.

Autor odwołuje się w swoich opisach min. do listów św. Pawła, tekstów ojców kościoła, pism Karola Wojtyły, encykliki Humanae vitae papieża Pawła VI, adhortacji Jana Pawła II Familiaris consortio, adhortacji Papieża Franciszka Amoris laetitia.

Ks. Skrzypczak porównuje chrześcijańską wizję małżeństwa i seksualności człowieka z wizjami filozofów, psychologów czy też ruchów kulturowych i społecznych.

Kilka podrozdziałów poświęconych jest zagrożeniom dla miłości małżeńskiej jakimi są antykoncepcja, cudzołóstwo i przedmiotowe podejście do seksualności drugiej osoby.

W treści wielokrotnie podkreślona jest inność kobiety i mężczyzny (niejako ich wzajemne przeciwieństwo), jako cecha, którą specjalnie Bóg zaplanował by w konsekwencji miłości i wzajemnego uzupełniania się i obdarowywania – przybliżała małżeństwo do Boga.

Dlatego też każde połączenie się ciał kochających się mężczyzny i kobiety jest opowieścią o Bogu, jakby celebrowaniem liturgii ku Jego czci. Przywykliśmy być może zanadto utożsamiać Boga z przedwieczną inteligencję, lecz bóg nie przebywa w inteligencji, ale w miłości wyrażając siebie w całkowitym dawaniu się i przyjmowaniu Osób Boskich wewnątrz Świętej Trójcy: Ojciec jako absolutny dar zaoferowany, Syn jako absolutny dar przyjmowany i Duch Święty jako absolutny dar wymieniany. W samym sercu Boga odbywa się owo wzajemne obdarowywanie się Osób, czego ludzkie ciało jest wyrazem.

Miłośc warta obrączek dla przeciętnego czytelnika lub rozpoczynających swą małżeńską drogę narzeczonych, może się okazać dość trudna.  Jest za to doskonałą pozycją dla osób, którym nie obca jest teologia, które śledzą stanowisko Kościoła wobec małżeństwa, oraz dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę i jeszcze bardziej rozwinąć małżeńską duchowość.

Wydanie I
wydawnictwo: Fundacja Instytut Globalizacji
Gliwice 2018 r.
Okładka miękka
302 strony (łącznie z przypisami umieszczonymi na końcu każdego z trzech rozdziałów)

O autorze

Joanna Morawska-Grzęda

Żona i mama. Z zawodu architekt, malarka i plastyk. Posiada obsesją przerabiania rzeczy niepotrzebnych, starych i brzydkich, w nowe, ładne i bardzo potrzebne.

Leave a Reply

%d bloggers like this: