Wychowanie

O płatach czołowych czyli sztuka przetrwania dla rodziców nastolatka

Czy decyzje Twojego nastolatka są odpowiedzialne i uwzględniają wymiar moralny? Czy na etapie planowania i realizowania Twój nastolatek stara się przewidzieć konsekwencje swoich działań? Czy robiąc coś „tu i teraz” zdaje on sobie sprawę, że konsekwencje mogą wystąpić w odległej przyszłości?  Powyższe pytania odnoszą się do poznawczych funkcji mózgu i są związane z funkcjonowaniem przedczołowej części kory mózgowej tzw. płatów czołowych.

Ta część mózgu jest odpowiedzialna za :

  • planowanie,
  • ustalanie priorytetów,
  • porządkowanie myśli,
  • tłumienie impulsów i rozważanie konsekwencji danego działania,
  • wybory moralne.

Płaty czołowe jako ostatnie rozwijają się w pełni i proces ten dobiega końca dopiero około 25 roku życia. Aczkolwiek czasami można odnieść wrażenia, że u niektórych trwa to jeszcze dłużej, a wręcz, że nigdy się nie kończy 🙂

To tłumaczy powszechny wśród nastolatków i młodych dorosłych (choć niedojrzałych jeszcze ludzi) brak wyobraźni w kontekście następstw własnych zachowań. Intelektualnie są w stanie pojąć, że dane zachowanie wygeneruje takie a nie inne skutki, ale jeszcze bardziej dominujące zdają się być w nich przekonania, że „mnie to nie dotyczy”, ” ja jestem wyjątkiem”, ” mnie się uda”.

W okresie dojrzewania następuje zaskakująco intensywny rozwój tkanki mózgowej i gwałtownie zwiększa się ilość synaps. Jest to również czas gdy podejmują zachowania nawet skrajnie ryzykowne mogące  w skutkach wywrzeć wpływ na ich cale dorosłe życie np. niechciana ciąża w wyniku współżycia, eksperymenty z używkami i narkotykami prowadzące do nałogu, itp. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ „ulubionym” sposobem nauki wśród nastolatków jest metoda prób i błędów. Jeśli do tego dodamy silną ambiwalencję uczuć, impulsywne zachowania i wpływ hormonów to możemy pojąć dlaczego decyzje nastolatków rzadko bywają rozsądne i rozumne.

Jak nie popełniać błędów będąc Rodzicem nastolatka i młodego dorosłego?

Po pierwsze: Odrzuć przekonanie, że Twoje dziecko jest dojrzałe w wieku 18 lat. Potrzebuje Twojego zainteresowania i zaangażowania rodzicielskiego nawet jeszcze na studiach 🙂

Po drugie: Równocześnie nie zaprzeczaj temu, że jest dorosłe i musi ponosić odpowiedzialność za własne decyzje i zachowania.

Po trzecie: Przyglądaj się jego „poczynaniom”, dyskretnie towarzysz z boku i dużo rozmawiaj na te tematy pokonując opór i niechęć z jego strony. A nie jest to łatwe!

Po czwarte: Tłumacz i uzmysławiaj mu ewentualne konsekwencje gdy jest na etapie podejmowania decyzji.

Po piąte: Nie chroń go przed konsekwencjami. Twoja nadopiekuńczość nauczy go bezradności i spowolni proces dojrzewania. A przecież nie o to chodzi!

Po szóste: Nie przeszkadzaj mu w byciu samodzielnym. Nie wyręczaj! Nie usuwaj mu kłód spod nóg!

Po siódme: Zaakceptuj to, że aby się nauczyć i zrozumieć, może i musi popełniać błędy.

Po ósme: Ingeruj zdecydowanie w sytuacjach zagrożenia!

Po dziewiąte: Pokazuj granice, a także ich strzeż.

Po dziesiąte: Kochaj i dawaj poczucie emocjonalnej bliskości.

 

Photo: brain_blogger / Source / CC BY

O autorze

Agnieszka Kukier

Nawrócona od 27 lat, żona od 21 lat, matka trojga nastolatków , kura domowa z zamiłowania, na wolnym wybiegu zawodowym, doradca życia rodzinnego, counsellor, autorka bloga. Przeszła długą drogę w poznawaniu i rozumieniu samej siebie. Teraz pomaga w tym innym.

1 Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: