Historia

POLONIA SEMPER (II)

ORŁY ZAWSZE SĄ ORŁAMI

Biografie pięciu zmartwychwstańców obejmują lata 1804 – 1948, czyli polską historię od śmierci ks. Jędrzeja Kitowicza (3 kwietnia 1804), uczestnika Konfederacji Barskiej, autora Opisu obyczajów za panowania Augusta III, aż do zamordowania rotmistrza Witolda Pileckiego, oficera ZWZ-AK, który w r. 1940 dobrowolnie poddał się wywózce do Auschwitz, by zdobyć informacje o obozie, a po ucieczce z Auschwitz walczył w Powstaniu Warszawskim, po wojnie aresztowany przez UB, torturowany i skazany na karę śmierci (wykonaną 25 maja 1948), oraz do śmierci kard. Augusta Hlonda (22 października 1948). To „kawał” historii Polski: od rycerzy walczących o „Wiarę i Wolność” pod sztandarami Matki Najświętszej w pierwszym powstaniu narodowym (wspomnijmy charyzmatycznego karmelitę, o. Marka Jandołowicza, czyli pierwowzór „Księdza Marka” Juliusza Słowackiego) aż do kard. Hlonda, który podczas II wojny światowej oręduje za sprawą polską, informując przywódców Zachodu o sytuacji w okupowanej Polsce (Lourdes, czerwiec 1940 – kwiecień 1943), zaś po powrocie do nowej rzeczywistości na Jasnej Górze, w obecności kilku milionów pielgrzymów, zawierza Polskę Niepokalanemu Sercu Maryi (8 września 1946).

Studiując życie bohaterów tomu Zmartwychwstańcy dla odrodzenia Polski stajemy wobec fenomenu patriotyzmu: wielkość heroizmu, wzruszająca miłość do Ojczyzny i walka o łaskę, żarliwe życie duchowe, stanowią przejmujące świadectwo, kim byli Polacy XIX i początku XX wieku. Takich Jełowickich, Kajsiewiczów, Semenenków, Smolikowskich i Zapałów było w Polsce pod zaborami i na emigracji setki i tysiące. I to dzięki ich ofiarnej służbie, poświęceniu dla Boga i Ojczyzny istniejemy jako naród polski. Patetyczne mowy na stulecie odzyskania niepodległości można dzisiaj wygłaszać pod białoczerwonymi sztandarami, bowiem pokorni zmartwychwstańcy (karmelici też, nie zapominajmy o księdzu Marku!) modlili się za Polskę i wymodlili wolną Polskę. Nawiązując do tytułu niedawnej premiery kinowej: Mamy kler i dlatego mamy Polskę! Mamy wielkich duchowych mocarzy, którzy w XIX wieku głosili kazania niczym ksiądz Skarga, i dlatego mamy w wieku XX Wyszyńskiego, Wojtyłę, Popiełuszkę i Kolbego. Dobrze zatem, że Księża Zmartwychwstańcy przypominają swoją Wielką Piątkę ze znakiem CR, by uczyć współczesnych Polaków wiary i miłości.

No właśnie, jak w postmodernistycznym świecie uczyć prawdziwego patriotyzmu, jak przekazywać wiarę w Boga i autentyczną miłość do Ojczyzny? Może po prostu zacząć od zwyczajnych sposobów: zamiast prowadzenia zajęć akademickich na temat teologii narodu w posłudze przepowiadania Księży Zmartwychwstańców, powinno się wydać serię pocztówek-memów z cytatami z kazań naszych emigracyjnych gigantów wiary? Taki mem więcej zdziała niż uczone wykłady lub konferencja naukowa. Na pierwszy ogień rzućmy ks. Aleksandra Jełowickiego:

SŁUŻMY BOGU – A BÓG ZBAWI POLSKĘ,

ORŁY ZAWSZE SĄ ORŁAMI,

WIARA JEST DUSZĄ NARODU,

GDZIE WIARA I MIŁOŚĆ, TAM JEST I POKORA,

BOGU NA CHWAŁĘ, POLSCE NA ZBAWIENIE.

 I nie lękajmy się złośliwych komentarzy „mędrców od siedmiu boleści”, którzy ironizują z zawołania Bóg Honor Ojczyzna, zżymają się słysząc o Polaku-katoliku i oskarżają wiernych polskości o bycie „moherowym ciemnogrodem”. Od wieków są tacy, którzy służą Bogu i pragną szczęścia Ojczyzny; są też inni, którzy z nienawiścią patrzą na wiarę i chcą zniszczyć Regnum Poloniae.

Potrzebujemy więcej zaufania Bożej Opatrzności, na wzór naszych ojców, na wzór powstańców oddających życie za wolność Ojczyzny, na wzór… Pięciu Braci Polskich, to znaczy Pięciu Księży Zmartwychwstańców, którzy przemierzali świat (Paryż, Rzym, Chicago etc.), by przypominać o sprawie polskiej, by jeszcze Polska nie zginęła. Oni naprawdę wiele przecierpieli, a my – z naszymi małymi przykrościami i niedolami – podążajmy ich drogą: Alleluja i do przodu, bo „orły są zawsze orłami”!

O autorze

ks. Stefan Radziszewski

urodzony w 1971 r., dr hab. teologii, dr nauk humanistycznych, prefekt kieleckiego Nazaretu; miłośnik św. Brygidy Szwedzkiej i jej "Tajemnicy szczęścia" oraz "Żółtego zeszytu" św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Czciciel s. Wandy od Aniołów. Od 4 listopada 2020 r. odpowiedzialny za życie duchowe Parafii Przemienienia Pańskiego w Białogonie. Najważniejsze publikacje: "Kamieńska ostiumiczna" (2011), "Siedem kamyków wiary" (2015), "Pedagogia w świecie literatury" (2017), "777 spojrzeń w niebo" (2018).

Leave a Reply

%d bloggers like this: