Relacje

Potrzeba sensu

Dojrzałości nie mierzy się liczbą lat, nie jest ona synonimem bierności ani samozadowoleniem z tego, co już zdołało się osiągnąć.

Świat nie jest placem zabaw dla kapryśnych ani sceną dla głupców. Nie znosi dziecinady, a jeżeli zajmuje ona scenę, płaci za to wysoką cenę. Dojrzałości nie mierzy się liczbą lat, nie jest ona synonimem bierności ani samozadowoleniem z tego, co już zdołało się osiągnąć. Świat nie pozwala na jakąkolwiek formę bierności, lecz zmusza do wyjścia w drogę, która prowadzi do realizacji celu swojej podróży, do nadania swojemu życiu właściwego sensu. Kto zmierza do odnalezienia własnej tożsamości, jest człowiekiem w drodze, który ma jasno nakreślone cele. Może poczuć zmęczenie, może nawet upaść, ale zawsze będzie upadał na drodze, która prowadzi do celu. A to będzie oznaczać, że nie zbłądził, tylko się zmęczył. Zawsze znajdzie się ktoś, kto go podźwignie, powie mu dobre słowo, otrze spoconą twarz. W ten sposób będzie mógł iść dalej i dotrze do celu swojej podróży.

Foto: Zoi Koraki/Flickr/CC BY-NC-ND 2.0

O autorze

O. Zdzisław J. Kijas

Franciszkanin konwentualny, profesor nauk teologicznych, relator Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, członek Komisji Ekspertów Kongregacji Edukacji Katolickiej ds. Procesu Bolońskiego, członek Papieskiej Komisji ds. Medjugorje, sekretarz Papieskiej Akademii Niepokalanej (Watykan), profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, przewodniczący Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Fides et Ratio, od 1997 r. członek Zespołu Kościoła Rzymskokatolickiego do dialogu z Kościołem Polskokatolickim; były rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego św. Bonawneutry-Seraphicum (Rzym), wykładowca Uniwersytetu Ca’ Foscari (Wenecja), autor wielu pozycji naukowych tłumaczony na włoski, hiszpański, angielski.

Leave a Reply

%d bloggers like this: