Wiara

Zegar z modlitwą

WIELKANOCNY ZEGAR PASCHALNY

W Wielkim Poście wszystko jest pasyjne. Śpiewy Gorzkich żali, droga krzyżowa, tajemnice bolesne różańca świętego, Stabat Mater, pieśni wielkopostne. I jeszcze Zegar Męki Pańskiej, o którym przypominają nam Księża Pasjoniści. Zegar Męki Pańskiej to przeżywanie całego dnia w rytmie Męki Pana Jezusa. Od godziny 19 – umycie nóg apostołom podczas ostatniej wieczerzy, aż do godziny 18 – złożenie ciała Pana Jezusa w grobie. Do kolejnych wydarzeń pasyjnych dodano fragmenty z Ewangelii oraz modlitwę. Pasjoniści zachęcają do nieustannego rozważania Męki Chrystusa: niestrudzenie  powracajmy do wielkiej tajemnicy zbawienia poprzez powtarzanie krótkich aktów strzelistych, które… przecież dobrze znamy!

W tegoroczny Wielki Czwartek pomyślałem, że na podobieństwo Zegara Pasyjnego można praktykować Zegar Wielkanocny.

Instrukcja obsługi

Wielkanoc to spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym, zwycięzcą śmierci, piekła i szatana. W jaki sposób „wspominać”, upamiętniać, celebrować wydarzenia paschalne? Pomyśl sam – najlepiej działa własny pomysł, swój plan, który później zrealizujesz. Ale jeżeli nic nie przychodzi/przyjdzie do głowy i do serca, to skorzystaj z poniższej propozycji.

Zegar Wielkanocy można odmawiać na trzy sposoby:

  1. W wymiarze dobowym: po prostu sięgnąć do „spisu tekstów”, np. skoro dzisiaj 16 dzień miesiąca, to przeczytać cytat nr 16 (Wolą Bożą jest wasze uświęcenie, z listu świętego Pawła apostoła), dodać do niego Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i wezwanie z Tajemnicy szczęścia świętej Brygidy Szwedzkiej: „Jezu, Miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nad nami!” I tak przez całą Wielkanoc… przez cały rok… przez całe życie!
  2. W wymiarze godzinowym: gdy przypomnisz sobie o wielkanocnym zegarze, sprawdź godzinę i sięgnij do Biblii, np. o 9:45 „pomyślało mi się” o tym, że żyjemy w Wielkiej Nocy, więc odszukałem cytat nr 45 (Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii, znowu święty Paweł) i odmówiłem swoje modlitwy…
  3. Trzeci sposób: odmawiam swoje wielkanocne pacierze według kolejności tekstów, czyli od 1 do 60 (tym razem święty Jan apostoł). Warto do przeżywania takich okruchów paschalnej radości zaprosić innych, np. posyłając esemesa z „myślą dnia” do swojego przyjaciela. Skąd jednak wziąć 60 przyjaciół…? Na początek wystarczy dwunastka. Jak w Ewangelii…!

Spis tekstów

 1) Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham (J 21, 17)

 2) Nasza ojczyzna jest w niebie (Flp 3, 20)

 3) Zostań z nami (Łk 24, 29)

 4) Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Godów Baranka (Ap 19, 9)

 5) Nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany (Rz 5, 5)

 6) Łaską jesteście zbawieni przez wiarę (Ef 2, 8)

 7) Pan rzeczywiście zmartwychwstał (Łk 24, 34)

 8) Wiem, komu uwierzyłem (2 Tm 1, 12)

 9) Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności (1 J 1, 5)

10) Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt 28, 19)

11) Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony (Mk 16, 16)

12) Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie Moimi świadkami (Dz 1, 8)

13) Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy (1 Tm 2, 4)

14) Bez wiary nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają (Hbr 11, 6)

15) Powszechnie o was wiadomo, że jesteście listem Chrystusowym dzięki naszemu posługiwaniu, listem napisanym nie atramentem, lecz duchem Boga żywego; nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc (2 Kor 3, 3)

16) Wolą Bożą jest wasze uświęcenie (1 Tes 4, 3)

17) Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj: zmartwychwstał (Łk 24, 5)

18) Miłość wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje (1 Kor 13, 7-8)

19) Pójdź za Mną (J 21, 19)

20) Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego (Dz 14, 22)

21) Korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy (1 Tm 6, 10)

22) Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć (1 P 5, 8)

23) Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów (1 J 1, 18)

24) Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła (1 Tes 5, 22)

25) Miłość niech będzie bez obłudy! Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem! (Rz 12, 9)

26) Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości! (Ef 5, 8)

27) Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo wiekuiste jako zapłatę (Kol 3, 23)

28) Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję: w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź! (Dz 3, 6)

29) Unikaj światowej gadaniny, albowiem uprawiający ją coraz bardziej będą się zbliżać do bezbożności (2 Tm 2, 16)

30) Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie potrafimy się modlić, tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami (Rz 8, 26)

31) Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków (Jk 2, 26)

32) Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! (Ga 4, 6)

33) Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu (Dz 20, 35)

34) Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym (Rz 14, 17)

35) Pan jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański – tam wolność (2 Kor 3, 17)

36) Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia (Flp 4, 13)

37) Przestań płakać: oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida, tak że otworzy księgą i siedem jej pieczęci (Ap 5, 5)

38) W Jego imię głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów (Łk 24, 47)

39) I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni (Dz 4, 12)

40) Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska (Rz 5, 20)

41) I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie (Ap 21, 4)

42) Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? (1 Kor 3, 16)

43) Jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana (2 Kor 5, 6)

44) Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus (Ga 2, 20)

45) Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii! (1Kor 9, 16)

46) Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co „dziś” się zwie, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu (Hbr, 3, 13)

47) Panie Jezu, przyjmij ducha mego! (Dz 7, 59)

48) Smutek, który jest z Boga, dokonuje nawrócenia ku zbawieniu (2 Kor 7, 10)

49) Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem (Flp 2, 12)

50) W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk (1 J 4, 18)

51) A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28, 20)

52) Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? (Rz 8, 31)

53) Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! (1 Kor 1, 26)

54) Kto nie chce pracować, niech też nie je (2 Tes 3, 10)

55) Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do tego zostałeś powołany (1 Tm 6, 12)

56) Pan mój i Bóg mój! (J 20, 28)

57) Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj! (Rz 12, 21)

58) Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący (Ap 1, 8)

59) Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samego – cześć i chwała na wieki wieków! (1 Tm 1, 17)

60) Amen. Przyjdź, Panie Jezu! (Ap 22, 20)

I pamiętaj:

CZAS UCIEKA – WIECZNOŚĆ CZEKA

O autorze

ks. Stefan Radziszewski

urodzony w 1971 r., dr hab. teologii, dr nauk humanistycznych, prefekt kieleckiego Nazaretu; miłośnik św. Brygidy Szwedzkiej i jej "Tajemnicy szczęścia" oraz "Żółtego zeszytu" św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Czciciel s. Wandy od Aniołów. Od 4 listopada 2020 r. odpowiedzialny za życie duchowe Parafii Przemienienia Pańskiego w Białogonie. Najważniejsze publikacje: "Kamieńska ostiumiczna" (2011), "Siedem kamyków wiary" (2015), "Pedagogia w świecie literatury" (2017), "777 spojrzeń w niebo" (2018).

Leave a Reply

%d bloggers like this: