Społeczeństwo

Idźmy Naprzód

Papieżowi, świętemu Janowi Pawłowi II, zawsze zależało żeby nasze poczynania były pożyteczne, a szczególnie bliska była mu pomyślność młodzieży. I pewnie bardzo cieszy się, patrząc z góry, jak rozwija się Dzieło Nowego Tysiąclecia. Fundacja ta od 16 lat prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży pochodzącej z małych miejscowości. W tym roku obejmie pomocą ponad 2000 osób z 40-stu diecezji Polski. 

Wiele ciekawych inicjatyw i wydarzeń będzie się odbywało dla uczczenia kolejnego Dnia Papieskiego. Ale przecież nie będę ich tu wyliczać, bo nie wystarczyło by mi miejsca, a i inni zrobią to lepiej i dokładniej.

Lecz pamięć można czcić w różny sposób. Choćby uczestnicząc w Konferencji która właśnie odbywa się we Wrocławiu pod hasłem: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (Mk 16,15)”. Uczestnicy będą się uczyć jak wypełniać nakaz Pana Jezusa „Idźcie i głoście”, jak czynić to z ogniem Ducha Świętego i z pasją. Organizuje ją wspólnota Podwyższenia Krzyża Świętego ze Smolca. A mówię o tym, bo akurat los mnie zetknął z nimi.

A takich grup i wspólnot przyparafialnych w Polsce jest wiele. Na przykład w naszej Parafii jest ich aż 14! Moja rodzina wiele skorzystała z Przymierza Rodzin (działającego przy parafii od 1984 r.), i młode pokolenie choć już dorosło, wciąż ma kontakt przymierzowymi rówieśnikami, co dobrze świadczy o trwałości więzów opartych na wartościach duchowych. I chyba właśnie o to chodziło naszemu papieżowi.

O autorze

Elżbieta Nowak

Z wykształcenia budowlaniec, pedagog, dziennikarz. Z zamiłowania – felietonista. Obecnie na emeryturze, lecz wciąż aktywna zawodowo – ma felietony w Polskim Radiu i w prasie katolickiej, prowadzi rubrykę korespondencyjną w „Niedzieli” (jako „Aleksandra”), udziela się w parafii. Jej strona autorska to Kochane Życie - www.elzbietanowak.pl

Leave a Reply

%d bloggers like this: