Wiara

Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego – Lekcja Dwudziesta pierwsza

Lekcja:  Dwudziesta pierwsza

Część: I – Prawdy, które pozostawił nam Pan Jezus

Temat: Skład Apostolski

Zagadnienie:  Świętych obcowanie – Artykuł dziewiąty Składu Apostolskiego „…wierzę w świętych obcowanie…”

  1. Co oznaczają słowa „świętych obcowanie”? (2)

Słowa „świętych obcowanie” oznaczają, że wszyscy wierni Kościoła są zjednoczeni z sobą

  1. Którzy członkowie Kościoła są zjednoczeni w świętych obcowaniu? (2)

Święci w niebie, dusze w czyśćcu przebywające i wierni żyjący na ziemi są zjednoczeni w świętych obcowaniu

Uwaga – świętych w niebie nazywamy Kościołem tryumfującym, duszę w czyśćcu – Kościołem cierpiącym, a wiernych na ziemi – Kościołem walczącym.

Wszyscy ci członkowie razem stanowią tylko jeden Kościół, Kościół Chrystusowy. Razem tworzą oni jedno ciało, które nazywamy Ciałem Mistycznym Pana Jezusa

  1. W jaki sposób jesteśmy zjednoczeni z świętymi w niebie? (3)

Jestem zjednoczony z świętymi w niebie przez modlitwy, które do nich zanoszę i przez łaski, które oni dla mnie u Boga wypraszają

  1. W jaki sposób okazuje się łączność z duszami w czyśćcu? (3)

Jestem zjednoczony z duszami w czyśćcu przez modlitwy i dobre uczynki, które ofiaruję Panu Bogu w ich intencji

  1. Jak objawia się łączność pomiędzy poszczególnymi wiernymi na ziemi? (3)

Wierni katolicy są zjednoczeni pomiędzy sobą przez to, że korzystają wzajemnie z modlitw i zasług innych wiernych

Uwaga – Zasługi Pana Jezusa, Najświętszej Maryi Panny i świętych, ofiara Mszy św., Sakramenty i dobre uczynki wiernych składają się na to, co nazywamy dobrami duchowymi (skarbcem duchowym) Kościoła. Z tego skarbca wszyscy mogą korzystać

Stopnie kursów:

elementarny – oznaczony (1)

średni – oznaczony (2)

wyższy – oznaczony (3)

Kurs elementarny obejmuje tylko pytania oznaczone (1), kurs średni pytania oznaczone (1) i (2), zaś kurs wyższy – całość czyli pytania oznaczone (1), (2), (3).

Źródło: „Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego”, z oryginału francuskiego przełożył i przystosował do potrzeb dziecka polskiego ks. N. Turulski, Nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas” w Londynie, 1963

Foto:  GloryandArmor.com

O autorze

Dominik Łypczak

Żonaty, ojciec piątki dzieci. Na co dzień pracuje jako inżynier, po godzinach pasjonat żywotów świętych Kościoła Katolickiego.

Leave a Reply

%d bloggers like this: