Wiara

Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego – Lekcja Dwudziesta siódma

Lekcja:  Dwudziesta siódma

Część: II – Pomoce, które nam Pan Jezus przygotował

Temat: Modlitwa

Zagadnienie:  Modlitwa „Ojcze nasz”

  1. Jaka jest najdoskonalsza modlitwa? (2)

Najdoskonalszą modlitwą jest „Ojcze nasz”, bo jej nauczył nas sam Pan Jezus

  1. Odmów „Ojcze nasz” (1)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

  • – święć się Imię Twoje,
  • – przyjdź królestwo Twoje,
  • – bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi,
  • – chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
  • – i odpuść nam nasze winy, jaki i my odpuszczamy naszym winowajcom,
  • – i nie wódź nas na pokuszenie,
  • – ale nas zbaw ode złego. Amen
  1. Dlaczego nazywamy Pana Boga Ojcem? (3)

Nazywamy Pan Boga Ojcem, ponieważ Bóg nas stworzył na swoje podobieństwo i przy Chrzcie  św. przyjął nas za swoje dzieci

Uwaga – 1. Mówimy „Ojcze nasz” a nie „Ojcze mój”, ponieważ będąc dziećmi Boga wszyscy jesteśmy braćmi. 2. „Ojcze nasz” składa się z siedmiu próśb. W trzech pierwszych prośbach modlimy się, by Pan Bóg był wszędzie znany, czczony i aby Mu okazywano posłuszeństwo na ziemi tak, jak Mu je okazują w niebie Aniołowie i święci.

W czterech następnych prośbach modlimy się o chleb dla ciała i dla duszy, o odpuszczenie nam naszych grzechów, o moc przeciw pokusom i o uwolnienie nas od wszystkiego, co złe

 

Stopnie kursów:

elementarny – oznaczony (1)

średni – oznaczony (2)

wyższy – oznaczony (3)

Kurs elementarny obejmuje tylko pytania oznaczone (1), kurs średni pytania oznaczone (1) i (2), zaś kurs wyższy – całość czyli pytania oznaczone (1), (2), (3).

Źródło: „Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego”, z oryginału francuskiego przełożył i przystosował do potrzeb dziecka polskiego ks. N. Turulski, Nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas” w Londynie, 1963

Foto: GloryandArmor.com

O autorze

Dominik Łypczak

Żonaty, ojciec piątki dzieci. Na co dzień pracuje jako inżynier, po godzinach pasjonat żywotów świętych Kościoła Katolickiego.

Leave a Reply

%d bloggers like this: