Wiara

Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego – Lekcja Piętnasta

Lekcja:  Piętnasta

Część: I – Prawdy, które pozostawił nam Pan Jezus

Temat: Skład Apostolski

Zagadnienie:  Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Artykuły  piąty Składu Apostolskiego „… trzeciego dnia zmartwychwstał…”

  1. Którego dnia zmartwychwstał Pan Jezus? (1)

Pan Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia po swojej śmierci, w dzień Wielkanocy

Uwaga – Pan Jezus przepowiedział swe zmartwychwstanie, gdy mówiąc o swym ciele powiedział: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję” J2.19

  1. Czy możemy być pewni, że Pan Jezus rzeczywiście zmartwychwstał? (2)

Tak, możemy być pewni, że Pan Jezus rzeczywiście zmartwychwstał, gdyż po Jego śmierci uczniowie Jego widzieli Go żywego, dotykali Go, mówili do Niego, jedli z Nim i dla świadectwa o Jego Zmartwychwstaniu ponieśli śmierć męczeńską

  1. Co czynił Pan Jezus po swym Zmartwychwstaniu? (2)

Po swym Zmartwychwstaniu przebywał Pan Jezus jeszcze czterdzieści dni na ziemi, pozostawiając Apostołom ostatnie wskazówki i przygotowując ich do głoszenia Ewangelii

Stopnie kursów:

elementarny – oznaczony (1)

średni – oznaczony (2)

wyższy – oznaczony (3)

Kurs elementarny obejmuje tylko pytania oznaczone (1), kurs średni pytania oznaczone (1) i (2), zaś kurs wyższy – całość czyli pytania oznaczone (1), (2), (3).

Źródło: „Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego”, z oryginału francuskiego przełożył i przystosował do potrzeb dziecka polskiego ks. N. Turulski, Nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas” w Londynie, 1963

Foto:  Waiting For The Word via Foter.com / CC BY

O autorze

Dominik Łypczak

Żonaty, ojciec piątki dzieci. Na co dzień pracuje jako inżynier, po godzinach pasjonat żywotów świętych Kościoła Katolickiego.

Leave a Reply

%d bloggers like this: