Zarządzanie domem

Lepsza emerytura? – Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to system, w którym oszczędza pracownik, a dokłada się pracodawca i państwo. Jak się to odbywa i ile możemy zaoszczędzić?

KIEDY STARTUJĄ PPK?

Częściowo już wystartowały. 1 lipca do programu dołączyły duże przedsiębiorstwa – zatrudniające co najmniej 250 osób (stan zatrudnienia na 31.12.2018r.) Do dnia 12 listopada 2019r. Pracodawca zobowiązany jest podpisać umowę z podmiotem prowadzącym PPK – funduszem emerytalnym, inwestycyjnym lub zakładem ubezpieczeń. Wpłata do PPK zostanie przekazana od pierwszego wynagrodzenia, które pracownik otrzyma po tej dacie. Kolejne, mniejsze przedsiębiorstwa mają jeszcze trochę czasu:

  • zatrudniające co najmniej 50 osób – przystąpienie 1 stycznia 2020r, a podpisanie umowy o prowadzenie PPK do 11 maja 2020r.
  • zatrudniające co najmniej 20 osób – przystąpienie 1 lipca 2020r, a podpisanie umowy o prowadzenie PPK do 10 listopada 2020r.
  • pozostali zatrudniający – przystąpienie do 1 stycznia 2021r., podpisanie umowy o prowadzenie do 10 maja 2021r.
  • jednostki sektora finansów publicznych – przystąpienie do 1 stycznia 2021r., podpisanie umowy o prowadzenie do 10 kwietnia 2021r.
  • prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, czyli tzw. samozatrudnieni – nie biorą udziału w PPK.

CO MUSZĘ ZROBIĆ, ABY BYĆ W PPK?

Jeśli jesteś pracownikiem i masz od 18 do 54 lat, to nic, wszystko odbędzie się w sposób automatyczny. Natomiast od 55 roku życia pracownik musi samodzielnie złożyć wniosek o przystąpienie do programu. Pracodawca wybierze instytucję zarządzającą PPK i za jej pośrednictwem otworzy Twój imienny rachunek, na które będą wpływać pieniądze. To będzie Twój prywatny rachunek ze stałym dostępem do środków. Z programu można też zrezygnować. Wtedy swojemu pracodawcy trzeba złożyć deklarację o rezygnacji z wpłat do PPK.

TWOJE OSZCZĘDNOŚCI, CZYLI ZRZUTKA NA EMERYTURĘ. KTO I ILE?

Ty sam z każdego wynagrodzenia odłożysz 2% z jego wartości brutto. Jeżeli nie osiągasz 1,2-krotności wynagrodzenia minimalnego, to Twoja wpłata może zostać ograniczona do 0,5% wynagrodzenia. Dodatkowo możesz dobrowolnie zwiększyć swoją wpłatę o dodatkowe 2%. Czyli maksymalny Twój wkład to 4% wynagrodzenia brutto. Jak zrzutka, to zrzutka, więc Pracodawca też wpłaca. Podstawowa wpłata to 1,5% wynagrodzenia brutto, a dodatkowa do 2,5%. Czyli też może być 4%. Swoją drogą ciekaw jestem, ilu z nas oraz ilu Pracodawców zdecyduje się wpłacać maksimum ?. Dwóch do zrzutki to trochę mało, jest więc i trzeci. Kto? Ano Państwo. Na powitanie w PPK otrzymamy 250 zł, a każdego roku Ojczyzna dorzuci nam 240 zł.

JAK I KIEDY MOŻNA WYBRAĆ PIENIĄDZE Z PPK?

Jest klika opcji wypłaty środków zgromadzonych w PPK. Najkorzystniejsza to taka, kiedy po oszczędności sięgniemy po 60 roku życia, wypłacając 25% sumy jednorazowo, a 75% w minimum 120 comiesięcznych ratach, a więc przez 10 kolejnych lat. Wtedy nie zapłacimy podatku od zysków kapitałowych. Jeśli zdecydujemy się wziąć całość po 60-tce, albo w mniej niż 120 ratach, to zapłacimy podatek od zysków kapitałowych. Ale są tez inne opcje. Możemy sięgnąć po kasę jeśli poważnie zachorujemy, zachoruje nasz małżonek lub dziecko – wypłacimy do 25% środków bez obowiązku ich zwrotu. Druga sytuacja – pod warunkiem, że nie ukończyliśmy 45 lat – to chęć pokrycia wkładu własnego przy kredycie na mieszkanie lub budowę domu. Wtedy możemy pobrać do 100% środków, ale będziemy je musieli zwrócić w ciągu 15 lat. Generalnie dostęp do środków mamy cały czas, bo – jak pisze ustawodawca – to nasze prywatne środki (zobaczymy, jak długo ?). Niemniej wycofanie tych środków przed 60. rokiem życia – nazwijmy to bez powodu – skutkować będzie pobraniem podatku od zysków kapitałowych. Dodatkowo suma pomniejszy się o 30% środków pochodzących z wpłat Pracodawcy, ponieważ były one zwolnione ze składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a teraz te 30% zapiane zostanie jako nasza składka na ubezpieczenie emerytalne w ZUS. Stracimy także środki pochodzące z dopłat Państwa. Słabo się to więc opłaca.

A JAK MI SIĘ ZEMRZE, TO CO Z KASĄ W PPK?

Pieniądze są nasze prywatne, więc mają być dziedziczone. Zatem w przypadku śmierci połowę zgromadzonych przez Ciebie środków zostanie przekazane na PPK, IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) lub PPE (Pracowniczy Program Emerytalny) Twojego współmałżonka. Małżonek może wnioskować także o zwrot w formie pieniężnej.  Druga część trafi natomiast do spadkobierców na zasadach określonych w prawie (Kodeks cywilny), albo do konkretnej osoby / osób, jeśli takowe wskażemy jako uprawnione, bo mamy taką możliwość.

NO TO ILE NAZBIERAM W TYM PPK?

Poczynimy pewne założenia.

Pracownik ma 40 lat, zarabia 4000 zł brutto, od siebie daje podstawowe 2% wynagrodzenia, Pracodawca dorzuca podstawowe 1,5%, Państwo dokłada swoje. Po 60 roku Pracownik bierze 25% jednorazowo, a 75% w 120 ratach, dzięki czemu nie płaci podatku. Do obliczeń przyjąłem, że w czasie oszczędzania i potem wypłacania uda się uzyskać oprocentowanie na poziomie 3% w skali roku (taki bezpieczny i mam nadzieję osiągalny wynik). Ile nazbieramy? Z odsetkami będzie nieco ponad 53 tyś zł, dokładnie 53.026 zł. Jako Pracownik odłożymy 19.200 zł, od Pracodawcy dostaniemy 14.400 zł, z Państwa 5.050 zł (250 zł startowe + 20 lat x 240 zł).

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak to będzie dokładnie w Twoim przypadku, skorzystaj z tego KALKULATORA.

DODATKOWE INFORMACJE O PPK

Czy możesz zrezygnować z oszczędzania w PPK? Możesz. Albo na samym początku, albo w trakcie, oczywiście wtedy potrącą Ci te wszystkie podatki i ZUSy.

Co w przypadku zmiany pracy? Jak zmienisz pracę kilka razy, to będziesz mieć klika kont PPK. Lepiej więc nie zmieniaj pracy, tylko do emerytury pracuj w jednym miejscu ?. Jest też inne rozwiązanie. Możesz zmieniać klika razy pracę i zdecydować o przenoszeniu środków ze „starego” rachunku PPK do „nowego” rachunku PPK i wtedy masz wszystko na jednym koncie.

I jeszcze jedno. Żeby nie było tak różowo, to od tej części wpłacanej przez Pracodawcę zostanie potrącony podatek, jako że jest to dla nas przychód. Także instytucje finansowe zarządzające PPK skubną coś dla siebie, ale ma to być nie więcej niż 0,6% wartości aktywów netto w skali roku.

Jeśli jeszcze Cię coś nurtuje, to sporo informacji można znaleźć na stronie www.mojePPK.pl

Pozdrawiam serdecznie,

podpisS
Photo by Roman Synkevych on Unsplash

O autorze

Sławomir Sidorek

Szczęśliwy mąż Asi (od 19 lat), ojciec 5-ki dzieci (jedno w niebie), wraz z rodziną zaangażowany we wspólnotę Ognisk Świętej Rodziny (Instytut Św. Rodziny w Łomiankach), indywidualnie w ruch Mężczyzn Św. Józefa; absolwent AGH - inżynier elektronik, magister zarządzania, ukończył podyplomowe studia z controllingu na UE; członek ICV (Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów), absolwent kursu CHARIS – Służebne Przywództwo, autor bloga 7xWięcej.pl, gdzie zgłębia temat zarządzania domowymi finansami z perspektywy Słowa Bożego.

Leave a Reply

%d bloggers like this: