Dzieci

Prymas w komiksie

12 września w warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej odbędzie się, długo oczekiwana, beatyfikacja księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia. Z tej okazji krakowskie wydawnictwo AA przygotowało rzadką na polskim rynku, w tak „poważnej” tematyce, publikację – komiks o życiu i działalności tego nieprzeciętnego kapłana i Polaka.

Autor, Paweł Kołodziejski, na język komiksu przełożył niełatwy i bardzo bogaty żywot Prymasa, a wszystko na 70 stronach formatu A-3. Jak przystało na solidne wydanie – w twardej oprawie i pełnym kolorze. Wydawnictwo AA i sam autor, przyzwyczaili nas do dobrej jakości już przy poprzednich albumach o historii Polski, Stanisławie Kostce i rotmistrzu Pileckim. 

Historia przyszłego prymasa Polski zaczyna się 3 sierpnia 1901 roku we wsi Zuzela nad Bugiem, na pograniczu Mazowsza i Podlasia, w ówczesnym zaborze rosyjskim. Czas jego urodzin przypada na okres w polskiej kulturze zwany „Młodą Polską”. Autor komiksu wplata w układ stron liczne motywy roślinne tak charakterystyczne dla sztuk plastycznych tego czasu – doskonale nam znane choćby z twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Na kolejnych kartach poznajemy dzieciństwo małego Stefka, jego rodziców, zmagania w rosyjskiej szkole, przedwczesną śmierć matki i drogę do kapłaństwa. 

Życie Stefana Wyszyńskiego było nierozerwalnie związane z historią Polski. Gdy Ona się odradza – on idzie do seminarium, w czasie wojny z bolszewikami ciężko choruje na gruźlicę i podobnie jak jego Ojczyzna, ledwie uchodzi z życiem. Nie czas i miejsce aby streszczać całość komiksu, warto zaznaczyć, że na kolejnych stronach czytelnicy poznają też postać Matki  Elżbiety Czackiej – założycielki Towarzystwa Opieki Nad Ociemniałymi w podwarszawskich Laskach,  która 12 września, wraz z Prymasem, zostanie wyniesiona na ołtarze w Świątyni Opatrzności Bożej. W komiksie nie zabrakło też wojennego epizodu, który szeroko został przedstawiony we wchodzącym wkrótce na ekrany kin filmie fabularnym o drugo-wojennych losach Stefana Wyszyńskiego. 

Druga część komiksu to okres PRL-u czyli walka z komunizmem o zachowanie wiary, tradycji i polskości. Na tych trzydziestu kilku stronach młody czytelnik dowie się jak ponurym państwem była Polska Ludowa i dlaczego kardynał Wyszyński zasłużył sobie na tytuł Prymasa Tysiąclecia. Starsi czytelnicy przeglądając album nie raz rozpoznają zdjęcia, plakaty i grafiki ze swojej młodości ciekawie wykorzystane w komiksie. Nie brakuje tu bohaterów i antybohaterów tamtych lat z Karolem Wojtyłą i Wojciechem Jaruzelskim na czele. Można nawet się zabawić w quiz: kto rozpozna więcej postaci. Będzie to taka rodzinna lekcja historii dla młodego pokolenia.

Album uzupełnia kalendarium życia Prymasa oraz tekst aktu jego osobistego oddania się Matce Bożej.

Paweł Kołodziejski, Prymas Tysiąclecia w komiksie, Wydawnictwo AA, Kraków 2021

O autorze

Rafał Karpiński

Mąż, ojciec jednej córki i dwóch synów. Człowiek wielu zawodów i zainteresowań. Konserwatysta. Miłośnik historii dwudziestego wieku.

Leave a Reply

%d bloggers like this: