Poezja

Z listu Judasza

Ten nadmiar wybraństwa
wprowadził mnie od razu
w zaryglowane przestrzenie
w których gęsta pajęczyna tajemnicy
omotała moją słabość i nieuwagę
wiążąc je z Pismami do wypełnienia

Ten niedosyt odpowiedzi
wysuszył mi wszystkie łzy
i wpędził w chłód nocy
ale ja nie umiałem – jak inni
wytrychem żalu
otworzyć ciemności przebaczenia

 

O autorze

Ks. Kazimierz Wójtowicz

Poeta, pisarz, tłumacz, rekolekcjonista; należy do Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców; pracował na Pomorzu oraz jako duszpasterz młodzieży w Poznaniu. Jako poeta debiutował w 1974 r. wierszem pt. „Kolęda spóźnionych”, ogłoszonym w „Przewodniku Katolickim”. W 1974 r. władze zakonne przeniosły go do Wiednia na studia doktoranckie, zwieńczone rozprawą „Die Frage nach Gott in der modernen polnischen Dichtung” [Pytanie o Boga w nowoczesnej poezji polskiej]. W latach 1992-1997 prowincjał polskiej prowincji zmartwychwstańców. Obecnie prowadzi Wydawnictwo „ALLELUJA” oraz pismo życia konsekrowanego „Via Consecrata”. Mieszka w Krakowie.

Leave a Reply

%d bloggers like this: