Rodzina

Jak chronić rodzinę przed uzależnieniem i przemocą – zaproszenie na sympozjum

W imieniu organizatorów (Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych  i Profilaktyki Uzależnień WFCH Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej) przekazujemy zaproszenie na sympozjum: Jak chronić rodzinę przed uzależnieniami i przemocą. Odbędzie się ono na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przy ul. Wóycickiego 1/3, w dniach 17 -18.03.2018 roku.

Dnia 17 marca w auli Schumana będą wystąpienia cenionych znawców tej problematyki, natomiast 18 marca – po debacie panelowej, będzie możliwość wzięcia udziału w jednym z kilku zaproponowanych warsztatów.

Udział w sympozjum jest bezpłatny, prosimy jednak o zgłoszenie swojego udziału w całości sympozjum lub w jego części – z podaniem numeru wybranego warsztatu:

 1. Możliwości pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym i DDA – mgr Tadeusz Wieszczyk
 2. Cyber–uzależnienia – dr Ewa Michałowska
 3. Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych – mgr Maria Chmielewska
 4. Przeciwdziałanie przemocy i agresji w rodzinie – dr Irena Grochowska
 5. Pomoc osobom przeżywającym konflikty w rodzinie – dr Paweł Kwas
 6. Wartości w rodzinie – najskuteczniejszą ochroną przed uzależnieniami i przemocą – mgr Maria i Jan Wierzbiccy

Zgłoszenia prosimy kierować na adres Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień WFCH UKSW:
relacje.profilaktyka@uksw.edu.pl
lub telefonicznie: 576 891 966, w godzinach od 9.00 do 13.00.

Małżonkowie, którzy chcieliby wziąć udział w sympozjum, a nie mają możliwości zapewnienia opieki dzieciom, proszeni są o zgłoszenie liczby, wieku i płci dzieci oraz godzin, w których trzeba zorganizować dla dzieci fachową opiekę.
Osoby, które będą potrzebowały zaświadczenia o udziale w sympozjum lub w warsztacie, proszone są o podanie takiej informacji w zgłoszeniu.
Zapisanym uczestnikom sympozjum MCPS zapewnia bezpłatny catering.

Program sympozjum:

17 marca 2018 roku

9.00-10.0o Msza święta na rozpoczęcie
– przewodniczy – Ks. dr Marek Dziewiecki
10.15-10.30 Uroczyste rozpoczęcie – Ks. prof. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW, Artur Pozorek, Dyrektor MCPS
Sesja 1. Prowadzenie: prof. UKSW, dr hab. Maria Ryś
10.30-11.15 Uzależnienia jako zagrożenia rodziny- Ks. dr Marek Dziewiecki
11.15-12.00 Wpływ uzależnienia na destrukcje osoby- dr Bohdan Woronowicz
12.00-13.00 Przerwa obiadowa
Sesja 2. Prowadzenie: prof. UKSW, dr hab. Elżbieta Trzęsowska- Greszta
13.00-13.40 Współuzależnienie przyczyny i skutki – mgr Maria Chmielewska
13.40-14.20 Przemoc w rodzinie – mgr Tadeusz Wieszczyk
14.20 – 15.00 FAS – diagnostyka i możliwości pomocy dr Krzysztof Liszcz
15.00-15.30 Dyskusja
15.30-16.00 Przerwa kawowa
Sesja 3. Prowadzenie: prof. UKSW, dr hab. Jan Bielecki
16.00 -16.40 Dzieci wzrastające w rodzinie dysfunkcyjnej – prof. UKSW, dr hab. Maria Ryś
16.40 – 17.20 Profilaktyka w rodzinie i dla rodziny – prof. Pedagogium dr hab. Krzysztof Wojcieszek
17.20 – 17.35 Prezentacja kampanii Nierozerwalni
17.35 – 18.00 Dyskusja i sesja posterowa

18 marca 2017 roku

9.00 Msza Święta – przewodniczy – Ks. prof. Piotr Mazurkiewicz 10.30
10.30 Panel dyskusyjny: Jak chronić rodzinę przed uzależnieniami i przemocą – Prowadzenie: Ks. prof. Piotr Mazurkiewicz
Uczestniczą: nadkom. Karolina Micek-Cybulska, mgr Małgorzata Jabłońska,
 kom. Konrad Kordalewski, podkom. Joanna Radek, Bogdan Urban, mgr Tadeusz Wieszczyk
12.30-13.30 Przerwa obiadowa
13.30- 16.30 – warsztaty (do wyboru):

 1. Możliwości pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym i DDA – mgr Tadeusz Wieszczyk
 2. Cyber–uzależnienia – dr Ewa Michałowska
 3. Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych – mgr Maria Chmielewska
 4. Przeciwdziałanie przemocy i agresji w rodzinie – dr Irena Grochowska
 5. Pomoc osobom przeżywającym konflikty w rodzinie – dr Paweł Kwas
 6. Wartości w rodzinie – najskuteczniejszą ochroną przed uzależnieniami i przemocą – mgr Maria i Jan Wierzbiccy

O autorze

Redakcja

Leave a Reply

%d bloggers like this: