Społeczeństwo

Ciepły obiad dla dziecka

1 września ruszyła II edycja programu Dzwonek na obiad. Do 30 września można nadsyłać wnioski o stypendium obiadowe dla dziecka na rok szkolny 2015/16.

Celem akcji  jest ofiarowanie ciepłego obiadu tym uczniom, których rodzice lub opiekunowie nie są w stanie samodzielnie zapewnić go swoim pociechom.

Stypendium na finansowanie lub dofinansowanie obiadów w szkołach w programie Dzwonek na obiad w roku szkolnym 2015/2016 może otrzymać każdy uczeń uczęszczający do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej dowolnego typu w Polsce, jeżeli miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka jego gospodarstwa domowego nie przekracza 1000 zł. Termin nadsyłania wniosków o stypendium obiadowe na rok szkolny 2015/16 mija 30 września 2015 r.

Akcję organizuje Fundacja Być Bardziej. W zeszłym roku w ramach I edycji programu Dzwonek na obiad, sfinansowanych zostało ponad 11 880 obiadów dla ponad 160 podopiecznych. Stypendia obiadowe zostały sfinansowane z darowizn oraz ze zbiórek pieniędzy zorganizowanych w 234 szkołach w ramach akcji Grosz do Grosza.

Na stronie dzwoneknaobiad.pl można zgłosić dziecko w celu uzyskania stypendium obiadowego, a także szkołę, która chce się włączyć w akcję Grosz do grosza.

O autorze

Redakcja

Leave a Reply

%d bloggers like this: