Wiara

Duchowa Adopcja – podejmij się jej dziś!

Dziś, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, można podjąć się duchowej adopcji dziecka poczętego. Duchową adopcję rozpoczynamy od złożenia przyrzeczenia, które powinno być składane w sposób uroczysty w kościele. W niecodziennych okolicznościach, w których teraz żyjemy, można je złożyć prywatnie, przed krzyżem lub obrazem świętym, albo po Mszy świętej, w której uczestniczyliśmy on-line.

ROTA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI

Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo,
wszyscy Aniołowie i Święci.
Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy
nienarodzonym, postanawiam mocno i przyrzekam,
że od dnia 25 marca 2020 roku, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego,
biorę w duchową adopcję jedno dziecko,
którego imię jedynie Bogu jest wiadome,
aby przez 9 miesięcy, każdego dnia,
modlić się o uratowanie jego życia
oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen

Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:
•  jedna Tajemnica Różańca Świętego
•  moje dobrowolne postanowienia
•  oraz poniższa codzienna modlitwa „Panie Jezu”, którą teraz po raz pierwszy odmówię

TEKST CODZIENNEJ MODLITWY „PANIE JEZU”

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, „Człowieka Zawierzenia”, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Więcej informacji o duchowej adopcji dziecka poczętego można znaleźć na stronie: www.duchowa-adopcja.pl

O autorze

Redakcja

Leave a Reply

%d bloggers like this: