Wiara

Lets Change The Earth 2016 – modlitwa, która zmienia świat

Redakcja wrodzinie.pl już drugi raz zachęca Was, Drodzy Czytelnicy, do zapoznania się z tą inicjatywą modlitewną obejmującą wszystkie kontynenty i włączenia się w nowennę.

Lets Change The Earth to spontaniczna ogólnoświatowa nowenna ludzi wiary polegająca na wspólnej modlitwie w czasie oczekiwania przez świętem Zesłania Ducha Świętego. Drugi raz podejmujemy się wezwania wszystkich ludzi do modlitwy o dobro i przemianę świata.

Nowenna wzoruje się na opisanym w Piśmie Świętym w Dziejach Apostolskich czasie oczekiwania Apostołów na zesłanie Ducha Świętego, obiecanego im przez Jezusa. Przewodnią myślą, a jednocześnie główną modlitwą całej akcji, są słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, CAŁEJ ZIEMI!” Włączyć się może każdy! W ubiegłym roku nowenna dotarła poprzez stronę internetową na wszystkie kontynenty. Modlono się w 20 językach w 55 krajach. Na stronie www.letschangetheearth.org zarejestrowało się 2735 osób. Do modlitwy przyłączyło się również wiele zgromadzeń, zakonów, wspólnot, parafii.

W 2016 roku nowenna zaczyna się 6 maja i trwa 9 dni. Strona internetowa już działa. Zapraszamy do włączenia się wszystkich, którym bliska jest przemiana świata na lepsze. Cel, jaki postawili inicjatorzy przedsięwzięcia to zebranie 1.000.000 osób na wspólnej modlitwie o przemianę świata. Lecz nie o liczby tutaj chodzi, a o zjednoczenie w modlitwie i wspólnej prośbie o działanie Ducha Świętego. To On nas zaprasza, przemienia, prowadzi i decyduje.

Co trzeba zrobić?

Wystarczy, aby osoba chcąca włączyć się w akcję, podjęła dobrowolną modlitwę w dniach 6-14 maja 2016 r. lub przynajmniej w część z tych dni, łącząc się w ten sposób z rzeszą innych modlących się osób na całym świecie. Poprzez przyłączenie się do nas na stronie  lub w odsłonie akcji na wybranym portalu społecznościowym deklarujemy współuczestnictwo w modlitwie.

Jak mówią organizatorzy, nie musisz robić wiele. Codziennie módl się razem z nami w jednej intencji – tej, która przypada na konkretny dzień. Na stronie są wymienione intencje. Dalej możesz modlić się tak, jak chcesz. Podczas tej nowenny staraj się być cały czas w bliskiej relacji z Bogiem, jak Apostołowie z Maryją w Wieczerniku i prosić, aby Duch Święty przyszedł i przemieniał świat. Możesz modlić się gdziekolwiek: w miejscu pracy, w domu, w kościele… Możesz czytać Pismo Święte lub mówić do Boga własnymi słowami tak, jak potrafisz najlepiej i słuchać, co On do ciebie mówi. Bóg będzie Ciebie wspierał i prowadził w tej modlitwie. Bóg da Ci siłę pogodzenia się z twoim bratem, wybaczenia nieprzyjacielowi, łaskę przemiany wszystkim, którzy tego potrzebują…

Jezus w czasie wniebowstąpienia obiecał swoim Apostołom, że przyśle im Ducha Pocieszyciela. Dlatego trwali oni na modlitwie wraz z Maryją, matką Jezusa, ukrywając się w Wieczerniku. Ich modlitwa trwała 9 dni, aż wreszcie dziesiątego dnia, w dzień Pięćdziesiątnicy, otrzymali Ducha Świętego. Pod jego wpływem przemienili się, nabrali odwagi, wyszli z ukrycia i zaczęli nauczać o Jezusie. Towarzyszyły temu wielkie znaki, cuda, uzdrowienia i nawracało się wiele osób (por. Dz 2, 1-36). Bo gdy Duch Święty przychodzi, to działa z wielką mocą, z siłą, która nie tylko przemienia człowieka, ale jest również w stanie przemieniać kraje, narody lub cały świat.

Skąd inicjatywa?

Środki łączności, jakimi są media społeczności0we, pozwalają dzisiaj modlić się razem milionom ludzi. A światu potrzeba przemiany, jesteśmy o tym przekonani. Ta jedność w modlitwie stanowi o sile wiary. Podczas nowenny ludzie modlą się w wielu językach, na całym świecie o dobro i miłość, o zaprzestanie wojen i przemocy, o ład i pokój. O działanie Ducha Świętego przemieniającego świat na lepsze! Z takiego założenia wyszli inicjatorzy akcji, młodzi chrześcijanie ze wspólnoty modlitewnej Viatores z Warszawy, zapraszając cały świat do wspólnej modlitwy za pośrednictwem strony LetsChangeTheEarth.org oraz powiązanych z nią profili na portalach społecznościowych.

Przewodnia myśl, a jednocześnie główna modlitwa całej akcji „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, CAŁEJ ZIEMI!” nawiązuje do słynnej modlitwy papieża Jana Pawła II wypowiedzianej w Warszawie w wigilię przed świętem Zesłania Ducha Świętego podczas jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r. Papież modlił się wówczas słowami: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!. Jakaż była moc tej modlitwy! To tylko Bóg mógł sprawić, aby rzecz pozornie niemożliwa, jak uzyskanie wolności przez narody byłego bloku sowieckiego, urzeczywistniła się tak szybko i w tak niezwykły sposób!

Intencje na poszczególne dni nowenny:

Dzień 1. – 6 maja 2016
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, CAŁEJ ZIEMI! Prosimy, aby Twój Duch zstąpił na ziemię zniszczoną wojnami, niech zapanuje pokój. Jezu, ufam Tobie!

Dzień 2. – 7 maja 2016
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, CAŁEJ ZIEMI! Prosimy, aby Twój Duch zstąpił na ziemię, na której zabijane są dzieci nienarodzone i ochronił nas przed zabijaniem wszystkich niewinnych i bezbronnych. Jezu, ufam Tobie!

Dzień 3 – 8 maja 2016
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, CAŁEJ ZIEMI! Prosimy, aby Twój Duch zstąpił na ziemię, na której trwają prześladowania ze względu na wiarę, niech Twój Duch otoczy miłością prześladowców i prześladowanych. Jezu, ufam Tobie!

Dzień 4. – 9 maja 2016
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, CAŁEJ ZIEMI! Prosimy, aby Twój Duch zstąpił na ziemię, na której rozpadają się rodziny, prosimy o Twojego Ducha Pokoju i Wierności dla tych rodzin. Jezu, ufam Tobie!

Dzień 5. – 10 maja 2016:
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, CAŁEJ ZIEMI! Prosimy, aby Twój Duch zstąpił na ziemię, na której wiele osób cierpi głód, natchnij rządzących Twoją mądrością, aby dobra współczesnego świata były sprawiedliwie dzielone. Jezu, ufam Tobie!

Dzień 6.– 11 maja 2016:
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, CAŁEJ ZIEMI! Prosimy, aby Twój Duch zstępował pośród ludzi będących w niewoli, uwikłanych w konflikty etniczne a także wygnanych ze swoich domów lub swojej ojczyzny, uwalniaj ich od nienawiści do swoich prześladowców oraz daj skruchę i pragnienie nawrócenia prześladowcom. Jezu, ufam Tobie!

Dzień 7.- 12 maja:
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, CAŁEJ ZIEMI! Pragniemy, aby Twój Duch zstąpił na ziemię pogrążoną w grzechu nieczystości, aby Twój Duch oczyścił i ocalił nas wszystkich. Jezu, ufam Tobie!

Dzień 8 – 13 maja:
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, CAŁEJ ZIEMI! Prosimy, niech zstąpi Duch Twój na ziemię pogrążoną w cierpieniach ludzi doświadczających skutków terroryzmu, a także znajdujących się pod panowaniem systemów totalitarnych i poprowadzi ich ku Twojej wolności. Jezu, ufam Tobie!

Dzień 9 – 14 maja:
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, CAŁEJ ZIEMI! Prosimy, aby Twój Duch zstępował w dusze ludzi będących w rozpaczy, niewierzących w miłość, podejmujących próby samobójcze, aby zapalał w ich sercach światło nadziei. Jezu, ufam Tobie!

Photo credit: Lawrence OP via Foter.com / CC BY-NC

O autorze

Redakcja

Leave a Reply

%d bloggers like this: