Wiara

Zbierzmy razem 1.000.000 ludzi na modlitwie

Czy pragniesz Ziemi bez wojen, przemocy, zniewolenia? Czy chcesz ją zmienić na lepsze? Możesz tego dokonać! Razem z nami – w jedności modlitwy ludzi na całym świecie!

Już dziś rozpoczyna się nowenna, którą koordynuje wspólnota Viatores.

Więcej na http://www.zmienmyziemie.pl

 

Dołącz do modlitwy!

Dzień 1 –> 15 maja 2015:

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, CAŁEJ ZIEMI! Prosimy, aby Twój Duch zstąpił na ziemię zniszczoną wojnami, niech zapanuje pokój.

 

Dzień 2 -> 16 maja 2015:

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, CAŁEJ ZIEMI! Prosimy, aby Twój Duch zstąpił na ziemię na której zabijane są dzieci nienarodzone i ochronił nas przed zabijaniem wszystkich niewinnych i bezbronnych.

 

Dzień 3 –> 17 maja 2015:

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, CAŁEJ ZIEMI! Prosimy, aby Twój Duch zstąpił na ziemię na której trwają prześladowania ze względu na wiarę, niech Twój Duch otoczy miłością prześladowców i prześladowanych.

 

Dzień 4 –> 18 maja 2015:

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, CAŁEJ ZIEMI! Prosimy, aby Twój Duch zstąpił na ziemię na której rozpadają się rodziny, prosimy o Twojego Ducha Pokoju i Wierności dla tych rodzin.

 

Dzień 5 –> 19 maja 2015:

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, CAŁEJ ZIEMI! Prosimy, aby Twój Duch zstąpił na ziemię na której wiele osób cierpi głód, natchnij rządzących Twoją mądrością, aby dobra współczesnego świata były sprawiedliwie dzielone.

 

Dzień 6 –> 20 maja 2015:

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, CAŁEJ ZIEMI! Prosimy, aby Twój Duch zstępował pośród ludzi będących w niewoli, uwikłanych w konflikty etniczne, a także wygnanych ze swoich domów lub swojej Ojczyzny, uwalniaj ich od nienawiści i obdarz miłością do swoich prześladowców, oraz daj skruchę i pragnienie nawrócenia prześladowcom.

 

Dzień 7-> 21 maja 2015:

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, CAŁEJ ZIEMI! Pragniemy, aby Twój Duch zstąpił na ziemię pogrążoną w grzechu nieczystości, aby Twój Duch oczyścił i ocalił nas wszystkich.

 

Dzień 8 –> 22 maja 2015:

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, CAŁEJ ZIEMI! Prosimy, niech zstąpi Duch Twój na ziemię pogrążoną w cierpieniach ludzi doświadczających skutków terroryzmu, a także znajdujących się pod panowaniem systemów totalitarnych i poprowadzi ich ku Twojej wolności.

 

Dzień 9 –> 23 maja 2015:

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, CAŁEJ ZIEMI! Prosimy, aby Twój Duch zstępował w dusze ludzi będących w rozpaczy, niewierzących w miłość, podejmujących próby samobójcze, aby zapalał w ich sercach światło nadziei.

Photo: hickory hardscrabble / Foter / CC BY

O autorze

Honorata Baran

Żona i mama trójki dzieci. W wolnych chwilach scrapuje i szyje. Lubi piec, gorzej z gotowaniem, ale i z tym sobie radzi :) Szczęśliwa. Z założenia :) Ten typ tak ma :)

Leave a Reply

%d bloggers like this: