Wychowanie

Groźna komórka

Osoba uzależniona od telefonu nie potrafi rozstać się z komórką, jest niespokojna, rozdrażniona i wyraźnie poirytowana, gdy nie ma telefonu przy sobie lub gdy jest on nieaktywny.

tak rodzinieData 3 kwietnia 1973 roku uznana jest za dzień narodzin telefonu komórkowego. Wiele się przez tych 40 lat zmieniło nie tylko w wyglądzie, ale też użytkowaniu komórek. Pierwotnie służyły do prowadzenia rozmów. Obecnie telefon komórkowy pełni funkcje: telefonu, odtwarzacza muzyki, aparatu fotograficznego, kamery, kalendarza i notesu. Umożliwia wchodzenie do Internetu, przesyłanie wiadomości, oglądanie filmów, czytanie książek, sprawdzanie pogody, nawigację GPS. To, co kiedyś umożliwiał komputer, teraz jest dostępne przez komórkę.

OBJAWY

Na uzależnienie od telefonu komórkowego najbardziej narażone są dzieci i młodzież. Dzieciństwo i wiek młodzieńczy, z racji wieku i problemów związanych z dorastaniem, ma wpisaną w siebie niedojrzałość emocjonalną, a co za tym idzie, naturalną nieumiejętność radzenia sobie z dużą ilością bodźców docierających do młodego człowieka. Im więcej funkcji ma telefon, tym większym staje się zagrożeniem. Jeśli rodzice dostrzegają, że ich dziecko nie może żyć bez telefonu, nie potrafi nie mieć go przy sobie choćby przez chwilę, powinni poczuć niepokój. Przymus posiadania telefonu i korzystania z niego jest jednym z pierwszych symptomów fonoholizmu. Osoba uzależniona od telefonu nie potrafi rozstać się z komórką, jest niespokojna, rozdrażniona i wyraźnie poirytowana, gdy nie ma telefonu przy sobie lub gdy jest on nieaktywny. Używa telefonu nie dlatego, że jest to konieczne, ale dlatego, że przez używanie go zaspokaja nadmierne potrzeby kontaktu i rozmów lub próbuje podkreślić swoją wartość przez wielość rozmów i SMS-ów. Ma bardziej osobowy niż przedmiotowy stosunek do telefonu.

UZALEŻNIENIA

Mówiąc o fonoholizmie, możemy mówić o uzależnieniu od SMS-ów. W takim przypadku osoba uzależniona ciągle wysyła i odbiera SMS-y, a jej nastrój i samopoczucie są uzależnione od ilości SMS-ów. Osoby uzależnione od nowych modeli telefonów są skłonne wydać ogromne pieniądze (zdarza się, że w tym celu kradną), byle tylko mieć najlepszy i najnowszy model komórki. „Komórkowi ekshibicjoniści”, dokonując wyboru nowego modelu telefonu, będą szukać takiego, który będzie przyciągał uwagę otoczenia lub dawał im naczelne miejsce w grupie rówieśniczej. Gracze natomiast traktują telefon jako konsolę do gier. Grają godzinami, zaniedbując obowiązki i relacje z innymi. Skrótem SWT określa się osoby cierpiące na „syndrom wyłączonego telefonu”. Osoby takie nigdy nie wyłączają telefonu.

SKUTKI

Jakie są skutki uzależnienia od telefonu? Osoby uzależnione powoli tracą kontakt z rzeczywistością. Coraz więcej czasu spędzają samotnie. Tracą prawdziwe relacje z innymi. Język komunikacji z innymi osobami staje się coraz uboższy. Zamykają się w sobie. Tracą zainteresowania. Wyobcowują się ze świata rzeczywistego. Często doświadczają gwałtownych zmian nastroju, kłopotów ze snem i odżywianiem. To z kolei prowadzi do sięgania po inne używki. Wydając duże sumy na zakup i utrzymanie telefonu, osoby uzależnione popadają w długi, w kłopoty z nauką, pracą.

Jak chronić przed fonoholizmem? Należy uczyć korzystać z telefonu, a kiedy trzeba, ograniczać dostęp do niego. Pracować nad dojrzałością emocjonalną dziecka, a przede wszystkim zaspokajać podstawową potrzebę poczucia bezpieczeństwa, które jest owocem dobrych relacji w rodzinie. 

Według badań GUS, pod koniec 2008 roku liczba użytkowników telefonów komórkowych w Polsce przekroczyła 44 miliony; to znaczy, że telefonów jest w Polsce więcej niż Polaków.

Foto: Spitzgogo_CHEN/Flickr/CC BY-NC 2.0 (fragment)

O autorze

s. Urszula Kłusek SAC

Katechetka, autorka książek dla wychowawców i katechetów, prowadzi spotkania i prelekcje dla rodziców, wydała kilka książek dla dzieci.

1 Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: