Historia

Historia w Marmurze

Lata święte kojarzą się zawsze z Drzwiami Świętymi Bazyliki św. Piotra. Każdorazowo ich otwarcie i zamknięcie oznaczało inaugurację i zakończenie obchodów Roku Świętego. Obecne Drzwi Święte znajdujące się w przedsionku bazyliki, pierwsze po prawej stronie, zostały wykonane w 1949 r. przez rzeźbiarza Vico Consortiego i są darem szwajcarskich katolików dla papieża. Artysta wykonał 16 płycin z brązu, które ukazują epizody z Pisma Świętego nawiązujące do tematu winy i przebaczenia. Na jednej z płycin przedstawiony jest Pius XII otwierający Drzwi Święte w Boże Narodzenie 1949 r.

Uwagę pielgrzymów przybywających do bazyliki przyciągają, oczywiście, same Drzwi Święte i mało kto zauważa dwie marmurowe tablice umieszczone ponad nimi. A chodzi o tablice, które upamiętniają dwa ostatnie lata święte. Aż do zamknięcia Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia wisiały tam tablice z napisami w języku łacińskim. Na pierwszej z nich:

IOANNES PAVLVS II P.M.
PORTAM SANCTAM
ANNO IVBILAEI MCMLXXV
A PAVLO PP VI
RESERATAM ET CLAVSAM
APERVIT ET CLAVSIT
ANNO IVB HUMANAE REDMP
MCMLXXXIII – MCMLXXXIV

Napis ten można przetłumaczyć w następujący sposób: „Jan Paweł II, Papież, Drzwi Święte, które w Roku Jubileuszu 1975 przez Pawła VI były otwarte i zamknięte, otworzył i zamknął w Roku Jubileuszu Odkupienia Człowieka 1983-1984”. Druga tablica upamiętnia natomiast wielki Jubileusz Roku Świętego 2000 i przypomina, że to Jan Paweł II otworzył i zamknął drzwi bazyliki:

IOANNES PAVLVS II P.M.
ITERVM PORTAM SANCTAM
APERVIT ET CLAVSIT
ANNO MAGNI IUBILAEI
AB INCARNATIONE DOMINI
MM – MMI

Gdy w niedzielę 20 listopada 2016 r. papież Franciszek uroczyście zamknął Drzwi Święte, które zostały zamurowane od wewnątrz, w przedsionku Bazyliki św. Piotra pojawili się robotnicy, który usunęli starszą płytę pamiątkową i umieścili nową z następującym napisem: „Franciszek, Papież, Drzwi Święte, które w Roku Wielkiego Jubileuszu 2000-2001 przez Jana Pawła II były otwarte i zamknięte, otworzył i zamknął w Roku Jubileuszu Miłosierdzia 2015-2016”:

FRANCISCVS PP.
PORTAM SANCTAM
ANNO MAGNI IVB MM – MMI
A IOANNE PAVLO PP. II
RESERATAM ET CLAVSAM
APERVIT ET CLAVSIT
ANNO IVB MISERICORDIAE
MMXV – MMXVI

Pamiątkowe płyty znad Drzwi Świętych od wieków umieszczane są następnie na ścianach klatki schodowej prowadzącej na dach bazyliki. Obecnie zamontowana jest tam winda, którą pielgrzymi i turyści zjeżdżają z dachu kościoła. Ponieważ wejście na klatkę schodową znajduje się pod monumentem nagrobnym Marii Klementyny Sobieskiej, wnuczki króla Jana III Sobieskiego, schody te zwane są zwyczajowo „Schody Sobieski” („Scala Sobieski”). Ostatnia tablica umieszczona na ścianie schodów przypomina Rok Jubileuszowy 1975, ogłoszony przez Pawła VI. Niedługo wmurowana zostanie tutaj płyta upamiętniająca Rok Święty 1983-1984.

O autorze

Włodzimierz Rędzioch

Inżynier, publicysta, watykanista. Pochodzi z Częstochowy. Rzymski korespondent tygodnika „Niedziela” oraz współpracownik amerykańskiego miesięcznika „Inside the Vatican”. Autor wielu książek. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu św. Sylwestra Papieża.

Leave a Reply

%d bloggers like this: