SPOŁECZEŃSTWO

Do każdej z nas…

 Rok 1995 był szczególny. Jan Paweł II napisał wtedy aż trzy pisma do kobiet.

1 stycznia w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju Papież mówił o roli kobiety w wychowaniu do życia w pokoju. Orędzie to nazwano „wielką kartą promocji kobiety”. Jan Paweł II ufał, że świadectwo kobiet w relacjach między ludźmi może budować pokój w domach i na świecie. Mówił, że „Bóg w jakiś szczególny sposób zawierza jej człowieka”. Słowa o pokoju szczególnie wybrzmiewały w czasie, gdy m.in. na Bałkanach trwała wojna. Papież podkreślał wagę wzajemności i uzupełniania się w relacji kobiety i mężczyzny: „Mężczyzna znajduje w kobiecie rozmówczynię, z którą pragnie prowadzić dialog na zasadzie całkowitej równości”. Wygłasza też mocne zdanie: „Budowa pokoju musi bowiem obejmować uznanie i promocję osobowej godności kobiet”.

W Wielki Czwartek 1995 r. Papież zwrócił się w liście do kapłanów, by także im przypomnieć o roli kobiet w Kościele. Mówił, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety uczestniczą w prorockiej, kapłańskiej i królewskiej misji Chrystusa. Jan Paweł II rozważał też sposoby, w jakie kobiety mogą towarzyszyć mężczyznom w ich kapłańskiej drodze. Przywołując postać Maryi, mówił o matkach, ale też o siostrach, które mogą być „skutecznym natchnieniem do dobrego”. Z drugiej strony podkreślał potrzebę dojrzałości i odpowiedzialności w odniesieniu kobiet do księży i kapłanów do kobiet.

29 czerwca Papież napisał kolejny „List do kobiet”, tym razem z okazji IV Światowej Konferencji w sprawie Kobiet Pekinie poświęconej działaniom na rzecz równości, awansu i zwiększenia udziału kobiet w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym. Nosił wymowny tytuł: „Do każdej z was”. Wskazywał na Chrystusa, „On bowiem, przezwyciężając obowiązujące w kulturze swej epoki wzory, przyjmował wobec niewiast postawę otwartości, szacunku, zrozumienia i serdeczności”. Papież mówił o upokorzeniach, dyskryminacji i nadużyciach seksualnych. Wskazywał na konieczność uczestniczenia kobiet w rozwiązywaniu problemów świata. Wymieniał m.in.: migrację, eutanazję, opiekę zdrowotną i ekologię. Przypominał, że w równym stopniu kobieta „jest dopełnieniem mężczyzny, tak jak mężczyzna jest dopełnieniem kobiety”.

Krytycy Jana Pawła II zarzucają mu niedocenianie kobiet, zredukowanie ich roli wyłącznie do macierzyństwa, które miałoby być poddaniem się mężczyźnie, a teologię ciała uznają za zacofanie. Wystarczy jednak powrócić do tekstów Ojca Świętego, żeby zobaczyć, jak bardzo odległe od prawdy są te twierdzenia. Papież mówi „do każdej z nas” nowoczesnym, konkretnym językiem. Pisze o godności ciała kobiety i mężczyzny, nieustannie podkreślając ich równość i wzajemną odpowiedzialność.

W 1999 r. Jan Paweł II dołączył do grona świętych patronów Europy trzy kobiety: Katarzynę ze Sieny, Brygidę Szwedzką i Teresę Benedyktę od Krzyża. Wzorem świętości stały się przedstawicielki trzech epok, trzech krajów i trzech stylów życia. Brzmią mi w uszach słowa Bernarda Lecomte’a, znawcy pontyfikatu św. Jana Pawła II, wypowiedziane na Zamku Królewskim w Warszawie kilka miesięcy temu: „Przeczytajcie jeszcze raz Papieża! Francuz wam to mówi…”.

Artykuł ukazał się wmagazynie Tak Rodzinie

Foto: https://pixabay.com/pl/users/stocksnap-894430/

O autorze

Magdalena Pajkowska

Dziennikarka, autorka felietonów o podróżach „Lata z Radiem”, lektorka i tłumaczka języka włoskiego, wykładowca WSSMiA, mama trzech synów.

Leave a Reply

%d bloggers like this: