Poezja

Uczniowie w Emaus

Zmęczeni długą drogą

chyba się trochę zasiedzieli

przy obfitej i pysznej wieczerzy

bo już się ściemniło

i karczmarka niesie z góry

światło świecy

      Pielgrzymi najedzeni i napici

      odpoczywają w wygodnych fotelach

      nie spuszczając z oczu Nieznajomego

      który akurat w tym momencie wstał

      podniósł oczy ku niebu

      i zabrał się do łamania chleba

                        Eugene Delacroix, Uczniowie w Emaus (1853)

O autorze

Ks. Kazimierz Wójtowicz

Ks. Kazimierz Wójtowicz

Poeta, pisarz, tłumacz, rekolekcjonista; należy do Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców; pracował na Pomorzu oraz jako duszpasterz młodzieży w Poznaniu. Jako poeta debiutował w 1974 r. wierszem pt. „Kolęda spóźnionych”, ogłoszonym w „Przewodniku Katolickim”. W 1974 r. władze zakonne przeniosły go do Wiednia na studia doktoranckie, zwieńczone rozprawą „Die Frage nach Gott in der modernen polnischen Dichtung” [Pytanie o Boga w nowoczesnej poezji polskiej]. W latach 1992-1997 prowincjał polskiej prowincji zmartwychwstańców. Obecnie prowadzi Wydawnictwo „ALLELUJA” oraz pismo życia konsekrowanego „Via Consecrata”. Mieszka w Krakowie.

Leave a Reply

%d bloggers like this: