Wiara

Wakacje z prorokami: JOEL

Od Amosa do Zachariasza
19 – 4 – 6

Znowu wchodzi nam w drogę prorok Eliasz. Nie tylko wchodzi w drogę, ale zaprasza do wielkiej podróży. Jej finałem jest spotkanie z Bogiem, który jest Bogiem Eliasza. Naszym Bogiem.

Jest Bogiem Eucharystii, która stanowi pokarm na drogę do wieczności oraz ogień, oczyszczający serce człowieka na ścieżkach doczesności. Jak poucza święty Efrem: „Kto spożywa Ciało Pańskie, spożywa ogień Ducha Świętego”.

W ostatnim słowie czwartego rozdziału Listu św. Pawła do Efezjan odczytujemy samo serce Ewangelii: „Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie” (Ef 4, 32).

Spotkanie 9

Tajemnica śmierci towarzyszy człowiekowi od początku. Nawet prorok Eliasz nie jest wolny od lęku przed śmiercią. Pierwsza Księga Królewska ukazuje proroka w depresji. Jednak za chwilę Eliasz rusza w drogę – prorok w marszu to prawdziwe oblicze proroka. Najważniejsza godzina jego życia nadchodzi: na Górze Horeb Eliaszowi objawi się Pan (1 Krl 19, 11-14). Aby spotkać Boga trzeba przejść przez depresję (1), maszerować czterdzieści dni i czterdzieści nocy (2), wyjść z groty (3) i stanąć na górze (4). Trzeba stać się Eliaszem (∞).

W ostatnim słowie czwartego rozdziału Listu św. Pawła do Efezjan odczytujemy samo serce Ewangelii: „Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie” (Ef 4, 32).

Ewangelii św. Jana ekipa cwaniaków i niedowiarków kwestionuje nauczanie Jezusa: „Czy nie jest to syn Józefa?” (J 6, 42). Nie chcą słuchać słów życia, ponieważ nie są „uczniami Boga”, których zapowiadali prorocy. Patrzą, ale nie widzą; słuchają, ale są głusi. „Nawróćcie się” proroka Joela – skierowane jest właśnie do nich (tzn. do nas).

Krótko mówiąc:

  1. Co ty tu robisz, Eliaszu?
  2. Nie zasmucaj Ducha Bożego!
  3. Kto uwierzy w Jezusa, ma życie wieczne.

* * *
Joel
W Księdze Joela plaga szarańczy i suszy zapowiada straszliwy sąd
nad tymi, którzy zatracili wiarę. Jak mówi Joel: zniknęła radość, gwiazdy utraciły swój blask, nastały czasy ciemności i mroku, kapłani z płaczem wołali – „Przepuść, Panie, ludowi Twojemu, i nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie!” (Jl 2, 17).
W Dolinie Jozafata zgromadzą się ludy na sąd.
Dlatego Joel wzywa do pokuty: „Rozdzierajcie serca wasze, a nie szaty!
Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy i miłosierny” (Jl 2, 13).
On wyleje swego Ducha na wszelkie ciało (Jl 3, 1), aby radość ogarnęła cały świat (Jl 2, 21), aby każdy z nas mógł – jak Maryja – zaśpiewać swoje
Magnificat.

Wakacje z prorokami:
Aggeusz, AmosEzechielAbdiaszJeremiaszJonaszHabakuk, Daniel

Foto: Prorok Joel, Michał Anioł, Kaplica Sykstyńska, Watykan; Missional Volunteer / Foter / CC BY-SA

O autorze

ks. Stefan Radziszewski

urodzony w 1971 r., dr hab. teologii, dr nauk humanistycznych, prefekt kieleckiego Nazaretu; miłośnik św. Brygidy Szwedzkiej i jej "Tajemnicy szczęścia" oraz "Żółtego zeszytu" św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Czciciel s. Wandy od Aniołów. Od 4 listopada 2020 r. odpowiedzialny za życie duchowe Parafii Przemienienia Pańskiego w Białogonie. Najważniejsze publikacje: "Kamieńska ostiumiczna" (2011), "Siedem kamyków wiary" (2015), "Pedagogia w świecie literatury" (2017), "777 spojrzeń w niebo" (2018).

%d bloggers like this: