Wiara

Wakacje z prorokami: AGGEUSZ

Od Amosa do Zachariasza
3 – 105 – 11

Karmel to góra mistyczna. Góra proroka Eliasza, który był niczym ogień. To jemu Bóg objawił się w łagodnym powiewie wiatru. To on napominał Izraelitów: Dokądże będziecie się chwiać na dwie strony – jeśli Pan jest waszym Bogiem, to służcie Panu; jeżeli zaś bogiem waszym jest Baal, służcie Baalowi!

W Ewangelii zapisano niezwykłą scenę Przemienienia, w której Jezusowi na górze Tabor towarzyszy dwóch wielkich mężów Starego Testamentu. Eliasz, nazywany przez Pismo „prorokiem jak ogień”. I Mojżesz, którego dzisiaj widzimy w zmaganiu z teofanią na pustyni.

Spotkanie 4 (święto Karmelu)

Bóg przemawia do Mojżesza z ognia, który płonie, ale nie spala się. Zaaferowany banita, osiemdziesięcioletni jąkała, mężczyzna po przejściach (uciekł z Egiptu po dokonaniu zabójstwa), poznaje Imię Boga. Jestem, Który Jestem. Święty werset z Księgi Wyjścia. 3, 14 (łatwo zapamiętać: wszak 3,14 to liczba π!). Teofania w płonących cierniach (w Księdze Wyjścia) zapowiada inne objawienie miłosierdzia Bożego – Jezusa w koronie cierniowej (Ecce homo), opisane w Janowej Ewangelii (J 19, 5).

Psalmista postanawia opiewać wielkie dzieła Boga (Ps 105). Nade wszystko przymierze, które Bóg zawarł z Abrahamem, z Mojżeszem, z Dawidem. Znakiem tego przymierza jest świątynia jerozolimska, o którą tak mocno upomina się prorok Aggeusz, ale również świątynia ludzkiego serca, w którym Pan Bóg pragnie uczynić dla siebie mieszkanie. Dobre i pokorne serce to najlepsze schronienie dla Pana niebios.

Ewangelii św. Mateusza słyszymy zaproszenie do szkoły Jezusa: „Uczcie się ode Mnie” (Mt 11, 29). Nauczyciel z Nazaretu pragnie, abyśmy otworzyli serce na Jego pedagogię miłości.

Jest łagodny. Jest pokorny. Jest miłosierny. Po prostu… JEST!

Z Nim wszystko jest kojące, słodkie i lekkie.

Nie tyle: „miłe, łatwe i przyjemne”, ale prawdziwe, bowiem przeżywane w bliskości Tego, który jest Prawdą. Z Nim wszystko jest jasne jak słońce i proste jak… pierwsza łza.

Krótko mówiąc:

  1. Pozwól, by zapłonął w tobie ogień, prawdziwy ogień!
  2. Skoro On pamięta o swoim przymierzu, i ty – nie zapominaj!
  3. Najświętsze Serce Jezusa – nawróć nas!

* * *

Aggeusz

Prorok żyjący w czasach perskiego króla Dariusza I.
Celem Aggeusza – podobnie jak proroka Zachariasza,
który działał w tym samym czasie – była odbudowa świątyni jerozolimskiej.
Prorok w imieniu Boga błogosławi wszystkim, którzy podjęli dzieło odbudowy:
duch mój stale przebywa pośród was, nie lękajcie się” (Ag 2, 5).
Nade wszystko zaś sławi Zorobabela, głównego inicjatora dzieła odnowy świątyni, domu Boga: „Ja poruszę niebiosa i ziemię (…)
i uczynię z ciebie jakby sygnet,
bo sobie upodobałem w tobie – wyrocznia Pana Zastępów” (Ag 2, 21-23).

Wakacje z prorokami: Amos, EzechielAbdiasz

Foto: Prorok Aggeusz, Kościół św. Stefana, Bournemouth, Dorset, Anglia,  Alwyn Ladell / Flickr / CC BY-NC-ND 2.0 (fragment zdjęcia)

O autorze

ks. Stefan Radziszewski

ks. Stefan Radziszewski

urodzony w 1971 r., dr hab. teologii, dr nauk humanistycznych, prefekt kieleckiego Nazaretu; miłośnik św. Brygidy Szwedzkiej i jej "Tajemnicy szczęścia" oraz "Żółtego zeszytu" św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Czciciel s. Wandy od Aniołów. Od 4 listopada 2020 r. odpowiedzialny za życie duchowe Parafii Przemienienia Pańskiego w Białogonie. Najważniejsze publikacje: "Kamieńska ostiumiczna" (2011), "Siedem kamyków wiary" (2015), "Pedagogia w świecie literatury" (2017), "777 spojrzeń w niebo" (2018).

10 komentarzy

Leave a Reply

%d bloggers like this: