Być mamą, być tatą

Rekolekcje dla kobiet z doświadczeniem traumy porodowej

„Poród może być piękny” to rekolekcje organizowane przez Fundację Filome i adresowane do kobiet po cięciach cesarskich, kobiet z doświadczeniem traumy porodowej oraz takich, które pragną przygotować się do porodu siłami natury. Celem rekolekcji jest uzdrowienie ciała i duszy oraz wzmocnienie kobiety, aby odnalazła w sobie siłę do rodzenia.

Rekolekcje prowadzone są przez kapłana oraz położne i kobiety zaangażowane we wsparcie w rodzeniu (Ewa Nitecka, Wanda Ekielska, Vola Kuśmierska, Anna Śliwa i Anna Powideł).

Prowadzące:
Anna Powideł – pomysłodawczyni i organizator rekolekcji – Królewna Boga, szczęśliwa żona, mama 6 dzieci, prezes Fundacji Filome, prowadzi liczne warsztaty i spotkania dla kobiet. Zachwycona geniuszem KOBIETY. Jej marzeniem jest, aby każda kobieta odnalazła w sobie prawdziwe piękno i siłę, co pomoże przeminić całą ludzkość.

Vola Kuśmierska – szczęśliwa żona i mama 2 dzieci. Z zamiłowania położna, całym sercem oddana kobietom, by służyć na rzecz kobiecości i macierzyństwa. Przeżyła cesarkę i poród naturalny po cesarce. Jej misją jest wspierać kobiety w wyborze w jaki sposób rodzić swoje dzieci. Szczególnie bliska jej jest opieka poporodowa. Przywiozła ze swojego ojczystego kraju piękny zwyczaj „otulania poporodowego”.

Ewa Nitecka – żona, matka i babcia czternaściorga wnucząt. Studiowała fizykę na UW oraz w Instytucie Studiów nad Rodziną.
Współautorka książek „Poród naturalny” pod red. Wł. Fijałkowskiego oraz „Miłość od poczęcia”. Zainicjowała w Polsce zmiany w opiece okołoporodowej zaczynając od organizacji szkoły rodzenia. Organizowała i prowadziła grupy wsparcia dla mam karmiących piersią. Razem z grupą rodziców zorganizowała Stowarzyszenie na Rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia, które ma znaczący udział w zmianach w opiece okołoporodowej w Polsce. Prowadzi w Radio Wnet audycję „Rodzinnie”. Pomaga w przygotowaniu do porodu, towarzyszy podczas i wspiera po porodzie. Marzy, żeby RODzenie wróciło do RODziny i mądrość rodzenia była przekazywana w RODzie.

Wanda Ekielska – żona jednego męża, mama 7 dzieci, zastępcza mama 1; babcia 2 wnuczków i 1 wnuczki w niebie; chrześcijanka; dzięki różnym – dzięki Panu Bogu – spotkanym ludziom (szczególnie śp. prof. Włodzimierzowi Fijałkowskiemu i Ewie Niteckiej) oraz własnemu doświadczeniu pomaga rodzicom w przygotowaniu do porodu. Prowadzi wraz z mężem Dom Narodzin Świętej rodziny w Łomiankach.

Anna Śliwa – rehabilitantka – córka Króla, żona, mama, maniaczka zbierania grzybów, zawodowo-fizjoterapeutka z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w Polsce i Szwajcarii.

Plan rekolekcji:
Piątek 24 III
16.00 – zakwaterowanie
17.30 – Eucharystia
18.30 – kolacja
19.30 – Krąg kobiet – kobiecy wieczór integracyjny (Anna Powideł i Vola Kuśmierska) + projekcja filmu Anny Las-Opolskiej

Sobota 25 III DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA
7.00 – gimnastyka
7.30 – jutrznia
8.00 – śniadanie
9.00 – konferencja – „Świętość porodu” – Ewa Nitecka
10.30 – Eucharystia
11.30 – konferencja „Rehabilitacja blizny po cięciu cesarskim” – Anna Śliwa + Anioł pański
12.30 – konferencja „Wybór osoby towarzyszącej do porodu” – Wanda Ekielska
13.30 – obiad
15.00 – Historia mojego porodu – spotkanie w grupach
18.30 – kolacja
19.30 – Adoracja + modlitwa wstawiennicza
Indywidualna Adoracja Najświętszego Sakramentu w nocy

Niedziela 26 III
7.00 – gimnastyka
7.30 – Jutrznia
8.00 – śniadanie
9.00 – warsztaty „Rodzić naturalnie” – Vola Kuśmierska
10.00 – „Odważ się pragnąć – o sercu kobiety” – Anna Powideł
11.30 – Eucharystia + Anioł pański
12.30 – świadectwa
13.30 – obiad
14.30 – zakończenie i błogosławieństwo

Cena promocyjna 280zł (płatne do 12 III) później 320zł (decyduje data wpływu). W razie rezygnacji zwrot pieniędzy możliwy tylko na 5 dni przed datą rozpoczęcia. Zgłoszenia: info@fundacjafilome.pl wraz z potwierdzeniem przelewu. Numer konta: 44 1240 3073 1111 0010 6717 1643

Telefon kontaktowy: 507800095

O autorze

Redakcja

Leave a Reply

%d bloggers like this: